Zaznacz stronę
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu „Safety first”

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu „Safety first”

Uczniowie ZS Gorzyce przygotowują się do wyjazdu do Malmo celem odbycia 2 tygodniowego stażu. Uczestniczą w zajęciach językowych, psychologiczno-pedagogicznych oraz w przygotowaniu kulturowym. W ramach przygotowań z zakresu BHP przymierzali też stroje, które stanowią...
Informacje o realizacji przez Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach projektu w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000135720 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym”

Informacje o realizacji przez Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach projektu w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000135720 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym”

Data rozpoczęcia projektu: 05/11/2023 Data zakończenia projektu: 04/11/2024 Organizacje przyjmująca: EU Mobility Sverige Szwecja Skåne län Malmo Cele projektu: Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych, językowych uczniów w celu lepszego...
Informacja o dokonaniu naboru w projekcie KA122-VET

Informacja o dokonaniu naboru w projekcie KA122-VET

24 listopada 2023 r. minął termin przyjmowania wniosków od kandydatów na staż uczniowski w szwedzkim Malmo. Liczba kandydatów była ponad dwa razy większa od liczby dostępnych miejsc. Po analizie zgłoszonych wniosków z uwzględnieniem kryteriów podanych do wiadomości...
Skip to content