Zaznacz stronę

Technik Informatyk

zawód z przyszłością
Rekrutacja

Technik Informatyk

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości.
Technik informatyk odpowiedzialny jest za konfigurowanie i administrowanie wewnętrzną siecią firmową, ale jego obowiązkiem jest również dbanie o cyberbezpieczeństwo. Zna on podstawy języków programowania i zarządzania bazami danych, a ponadto umie sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi (np. Windows, Linux, Mac OS) a także potrafi skonfigurować wszelkie urządzenia peryferyjne używane przez pracowników. Mogą to być, np. skanery, drukarki lub zasilacze awaryjne – dzięki nim w sytuacji braku prądu sprzęt może działać bez przerwy i nie ma ryzyka utraty cennych danych.

Technik informatyk odpowiada również za poprawną konfigurację sprzętu, np. komputerów czy routerów a także oprogramowania. Jest to komputerowy czarodziej, do którego zgłaszają się wszyscy ci, których kompetencje informatyczne kończą się na włączeniu komputera, napisaniu tekstu i uruchomieniu przeglądarki.

Do najważniejszych zadań informatyka należy:

1. Montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego,

2. Rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego,

3. Testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego,

4. Tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych,

5. Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi,

 

 

Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów a także rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu i handlu. Zawód ten również wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wiele innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi: programista, administrator sieci komputerowych i projektant stron internetowych.

d

Technik Informatyk

To atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód!

l

Kompetencje:

Kwalifikacje zdawane przez uczniów:

INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Uczeń zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy
 • Wykonać lokalną sieć komputerową
 • Naprawić urządzenia techniki komputerowej
 • Administrować systemami operacyjnymi

INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe

Miejsca odbywania praktyk:

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu
Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze podmiotów do odbywania praktyk zawodowych
Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Typy szkół rekomendowane po zakończeniu nauki:

Absolwenci klasy Technik Informatyk będą mogli kontynuować naukę na wszelkich typach uczelni Wyższych.

 

Możliwości zatrudnienia:

Technicy informatycy mogą podejmować pracę jako:

 • administratorzy operacyjnych systemów sieciowych i sieci komputerowych
 • programiści zaawansowanych języków programowania
 • graficy oraz specjaliści urządzeń multimedialnych
 • administratorzy baz danych
 • serwisanci sprzętu komputerowego
 • pracownicy biurowi w placówkach badawczo-rozwojowych

Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich firmach posługujących się komputerami. Informatycy poszukiwani są przez firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

 

j

To co najważniejsze:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Cyfrowe technologie graficzne
 • Maszyny i urządzenia cyfrowe
 • Technologie multimedialne
 • Projektowanie procesów graficznych i poligraficznych
 • Działalność gospodarcza w poligrafii
 • Język angielski zawodowy poligrafii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Przygotowanie do druku
 • Projekty multimedialne
 • Drukowanie cyfrowe

LOKALNA AKADEMIA CISCO
ZESPOŁU SZKÓŁ w Gorzycach

KURS IT ESSENTIALS
KURS CCNA ROUTING AND SWITCHING

W ramach akademii funkcjonuje ścieżka: IT Essentials PC Hardware and Software oraz CCNA Routing and Switching.

Nasze kursy zostały przygotowane tak, aby wprowadzić słuchaczy w świat informatyki i przygotować ich do pracy lub kontynuowania edukacji oraz do zdobycia globalnie rozpoznawanych certyfikacji informatycznych. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, zajęcia z instruktorem, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne oraz narzędzia wirtualne ułatwiające zdobywanie kompetencji.
IT Essentials PC Hardware and Software

IT Essentials obejmuje podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowi wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku.

CCNA Routing and Switching

CCNA Routing and Switching zapewnia kompleksowe rozumienie konceptów sieciowych i gwarantuje zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie aplikacji, protokołów i serwisów. Kurs CCNA Routing and Switching przygotowuje do aktualnych wymagań egzaminu certyfikacyjnego CCENT oraz CCNA. Obecnie kurs jest dostępny tylko w języku angielskim.

Kurs Cisco CCNA Routing and Switching przeznaczony jest dla uczniów i studentów pragnących zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na niższych stanowiskach w sektorze ICT lub dla tych, którzy chcą spełnić podstawowe wymogi na drodze do zdobycia bardziej specjalistycznych umiejętności teleinformatycznych.

Umiejętności/Kompetencje miękkie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • posługiwać się terminologią zawodową
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną
 • instalować oprogramowanie użytkowe; instalować systemy operacyjne na indywidualnych stanowiskach; przeprowadzać okresowe konserwacje sprzętu komputerowego
 • administrować bazami danych i systemami przetwarzania danych
 • projektować bazy danych
 • instalować lokalne sieci komputerowe
 • projektować i wdrażać sieci bezprzewodowe
 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych
 • prowadzić działalność gospodarczą

Kształtowanie podstaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy odbywa się zarówno w trakcie kształcenia zawodowego jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”.

Kompetencje miękkie:

 • dokładność
 • systematyczność
 • spostrzegawczość
 • cierpliwość
 • umiejętność samodzielnego organizowania własnej pracy
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na wykonywanych zadaniach
 • dobra pamięć
 • zdolności analityczne

 

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(15) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content