Zaznacz stronę

Technik Spawalnictwa

projektowanie, organizacja
Rekrutacja

Technik Spawalnictwa

Technik spawalnictwa to specjalista poszukiwany na rynku pracy.  Jest przygotowany do wykonywania połączeń metali i tworzyw sztucznych głównie poprzez spawanie różnymi metodami: od spawania elektrodą otuloną(MMA) zaczynając poprzez spawanie w osłonie gazów ochronnych (MIG/MAG, TIG), spawanie gazowe na cięciu plazmowym kończąc.

Potrafi wykonywać również połączenia lutowane i zgrzewane. Nie są mu również obce metody napawania termicznego. Zajmuje się projektowaniem połączeń spawanych wykorzystując do tego celu oprogramowanie CAD/CAM. Dokonuje oceny złączy spawanych wykorzystując najnowocześniejsze urządzenia i narzędzia kontrolno-pomiarowe. Nadzoruje przebieg wytwarzania konstrukcji spawanych.

Możliwości zatrudnienia:

 • kierownik sekcji technologicznej lub spawalnik–technolog
 • kierownik lub technolog w sekcji konstrukcji oprzyrządowań
 • spawalnik produkcji
 • mistrz spawalniczy
 • kontroler jakości
 • organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
 • pracownik utrzymania ruchu.

Pełnoletni uczeń ma możliwość uczestnictwa w szkoleniach i uzyskania kwalifikacji spawacza. Uzyskane przygotowanie pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w różnych przedsiębiorstwach w których technologie spawania są wiodące albo pomocnicze. Może tam pełnić funkcję technologa albo kontrolera jakości. Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia studiów wyższych oraz szkoleń z zakresu uprawnień personelu spawalniczego. 

d

Technik Spawalnictwa

Zawód poszukiwany przez pracodawców na rynku pracy!

 

l

Kompetencje:

Kwalifikacje zawodowe:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 • wykonywanie elementów maszyn , urządzeń i narzędzi metodami obróbki ręcznej i maszynowej
 • wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • naprawy i konserwacje elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

 • prowadzenie dokumentacji technicznej procesów spawalniczych
 • kontrolowanie jakości połączeń- badania nieniszczące
 • organizowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych na spawalni

Technik spawalnictwa odbywają praktyki na wydziałach remontowych lub narzędziowych zakładów przemysłowych branży mechanicznej oraz firmach produkujących wyroby spawane. Podczas praktyk pod nadzorem zakładowych opiekunów uczniowie nabywają praktyczne umiejętności zawodowe, poznają specyfikę działalności firmy, metody zarządzania produkcją, obieg dokumentacji technicznej, odbywają szkolenia w zakresie bhp i ochrony środowiska, zapoznają się z systemami zapewnienia jakości obowiązującymi w firmie.

s

To co najważniejsze:

Uczniowie technikum spawalniczego zdobywać będą wiedzę ogólnokształcącą szczególnie przydatną do wykonywania czynności zawodowych. Ważne będzie nabywanie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi (TIK), językami obcymi (angielski i niemiecki) oraz aparatem matematycznym.

Wśród przedmiotów zawodowych wiodącymi przedmiotami będą w części teoretycznej:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy spawalnictwa
 • Organizowanie i wykonywanie procesów spajania
 • Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu
 • Nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych
 • Organizacja procesów produkcyjnych
 • Język obcy zawodowy

W części praktycznej:

 • Rysunek techniczny
 • Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
 • Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Wykonywanie procesów spajania
 • Praktyka zawodowa

Uczniowie technikum spawalniczego podczas nauki w szkole mogą zdobyć, po zdaniu państwowego egzaminu, uprawnienia spawalnicze dzięki którym zdobycie bardzo dobrze płatnej pracy nie będzie stanowiło problemu.

Również w czasie nauki w szkole uczniowie mogą ukończyć kurs badań nieniszczących (NDT).

 

Kompetencje miękkie:

W trakcie nauki w szkole uczniowie odbywają wycieczki odwiedzając duże i małe firmy zajmujące się działalnością zawodową zbieżną z tematyką zawodu. Biorą udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Targach, na których firmy prezentują najnowsze osiągnięcia techniczne (Kielce, Rzeszów, Sosnowiec, Poznań..)

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content