Zaznacz stronę

Technik Odnawialnych Źródeł energiI

projektowanie, nadzorowanie
Rekrutacja

Technik odnawialnych źródeł energii

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody.

Zajmuje się projektowaniem instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę – w ramach posiadanych uprawnień oraz ustalaniem lokalizacji urządzeń i instalacji grzewczych.

Technik Odnawialnych Źródeł Energii  prowadzi również nadzór techniczny nad instalacjami i urządzeniami OZE. Dokonuje także kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego.

Możliwości Zatrudnienia:

 • Projektant instalacji OZE
 • Wykonawca instalacji OZE
 • Serwisant instalacji OZE
 • Doradca klienta w zakresie urządzeń energii odnawialnej

 

Osoba wykonująca ten zawód ma świadomość, że jej praca i stosowane nowoczesne technologie bardzo korzystnie wpływają na ochronę środowiska naturalnego. I właśnie ze względu na obecną i przyszłą troskę o ochronę środowiska naturalnego, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju jak i za granicą.

d

Technik Odnawialnych Źródeł Energii

Jeżeli posiadasz zdolność koncentracji i charakteryzujesz się dokładnością i systematycznością to ten kierunek został stworzony z myślą o Tobie!

l

Kompetencje:

Kwalifikacje zawodowe:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wycena robót

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ocena oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) odbywają praktyki w firmach zajmujących się produkcją i montażem urządzeń energetyki odnawialnej. Podczas praktyk pod nadzorem zakładowych opiekunów uczniowie nabywają praktyczne umiejętności zawodowe, poznają specyfikę działalności firmy, metody zarządzania produkcją, obieg dokumentacji technicznej, odbywają szkolenia w zakresie bhp i ochrony środowiska, zapoznają się z systemami zapewnienia jakości obowiązującymi w firmie.

Uczniowie technikum OZE podczas nauki w szkole mogą uzyskać, po zdaniu egzaminu państwowego, uprawnienia SEP.

s

To co najważniejsze:

Uczniowie technikum OZE zdobywać będą wiedzę ogólnokształcącą szczególnie przydatną do wykonywania czynności zawodowych. Ważne będzie nabywanie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi (TIK), językami obcymi (angielski i niemiecki) oraz aparatem matematycznym.

Wśród przedmiotów zawodowych wiodącymi przedmiotami będą w części teoretycznej:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy energetyki
 • Materiały, narzędzia i technologie do montażu systemów energetyki odnawialnej
 • Rysunek techniczny
 • Przemiany energetyczne
 • Energetyka odnawialna a środowisko
 • Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Narzędzia i zasady eksploatacji systemów energetyki odnawialnej

W części praktycznej:

 • Metrologia w energetyce odnawialnej
 • Pracownia podstaw energetyki
 • Pracownia dokumentacji i kosztorysowania w energetyce odnawialnej
 • Pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Sterowanie i automatyka systemów energetyki odnawialnej
 • Pracownia użytkowania i obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Praktyka zawodowa

Kompetencje miękkie:

W trakcie nauki w szkole uczniowie odbywają wycieczki odwiedzając duże i małe firmy zajmujące się działalnością zawodową zbieżną z tematyką zawodu. Odwiedzają również laboratoria wyższych uczelni technicznych, uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. Biorą udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Targach, na których firmy prezentują najnowsze osiągnięcia techniczne (Kielce, Rzeszów, Sosnowiec, Poznań..)

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content