Zaznacz stronę

Technik TELEINFORMATYK

twórcze myślenie, wyobraźnia przestrzenna
Rekrutacja

Technik Teleinformatyk

Jeżeli jesteś zainteresowany telekomunikacją i informatyką to ten kierunek jest dla Ciebie. Teleinformatycy to najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji.

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci teleinformatycznych,

2. Projektowanie i realizację sieci teleinformatycznych,

3. Instalowanie i administrowanie sieciowymi systemami teleinformatycznymi,

4. Montowanie i eksploatacja cyfrowych systemów transmisji danych,

5. Instalowanie i eksploatacja systemów głosowej transmisji danych.

Urządzenia i systemy teleinformatyczne charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi, dlatego ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy. Istnieje potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji. Ciągły rozwój telekomunikacji wymusza zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie.

Możliwość zatrudnienia:

Teleinformatyk może znaleźć zatrudnienie:

 • w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
 • w firmach montujących, sprzedających i naprawiających komputery oraz telefony komórkowe
 • w firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

 

d

Technik Teleinformatyk

Jeśli posiadasz  zdolności matematyczne i informatyczne, analityczny umysł to ten kierunek został utworzony z myślą o Tobie!

l

Kompetencje:

Kwalifikacje zdawane przez uczniów:

EE.10 – Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

EE.11 – Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Miejsca odbywania praktyk:

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu
Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze podmiotów do odbywania praktyk zawodowych
Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Typy szkół rekomendowane po zakończeniu nauki:

Absolwenci klasy Technik Teleinformatyk będą mogli kontynuować naukę na wszelkich typach uczelni Wyższych.

s

To co najważniejsze:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • język obcy w branży teleinformatycznej
 • działalność gospodarcza w branży teleinformatycznej
 • elektrotechnika i elektronika
 • transmisja danych i przetwarzanie sygnałów
 • urządzenia teletransmisyjne
 • sieci komputerowe
 • systemy i sieci transmisyjne
 • podstawy komutacji cyfrowej
 • systemy komputerowe

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych

Umiejętności:

 • montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej
 • wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych
 • obsługi i eksploatacji urządzeń
 • monitorowania propagacji pakietów informacyjnych
 • sprawdzania stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci
 • czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn i urządzeń mechanicznych, elementów maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych a także schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej
 • organizowania pracy lokalnej sieci teleinformatycznej
 • instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych
 • obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych
 • prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych
 • obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci
 • weryfikowania poszczególnych kategorii produktów i usług pod wzglądem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw
 • sporządzania ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych.

 

 

Kompetencje miękkie:

 • dokładność
 • systematyczność
 • spostrzegawczość
 • cierpliwość
 • umiejętność samodzielnego organizowania własnej pracy
 • umiejętność pełnego skoncentrowania się na wykonywanych zadaniach
 • dobra pamięć
 • zdolności analityczne
 • kreatywność
Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(15) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content