Zaznacz stronę

Technik Ekonomista

kreatywność, planowanie, organizacja działalności gospodarczej
Rekrutacja

Technik Ekonomista

Jest to zawód uniwersalny  i ponadczasowy. Daje podstawy sukcesu we wszystkich niemal dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Jest zawodem o szerokich możliwościach zatrudnienia i funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Technik ekonomista to zawód dla osób kreatywnych, pracowitych, otwartych na nowe doświadczenia oraz chętnych poszerzać swoją wiedzę. Umiejętności technika ekonomisty są wszechstronne, co powoduje, że nie ma problemu ze znalezieniem zatrudnienia zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, urzędach czy prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

Technik ekonomista posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: planowania i prowadzenia własnej firmy, dokonywania rozliczeń z ZUS-em i urzędem skarbowym, prowadzenia spraw kadrowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań oraz planowania i przeprowadzania działań marketingowych. Dodatkową zaletą technika ekonomisty jest praktyczna znajomość obsługi programów księgowo – magazynowych, które wykorzystywane są w przedsiębiorstwach: SUBIEKT GT, INSERT GT, RACHMISTRZ GT, REWIZOR GT, GRATYFIKANT GT, Płatnik, a także programów służących do rozliczeń z urzędem skarbowym.

 

 

 

 

 

możliwości zatrudnienia:

 • Asystent do spraw księgowości
 • Księgowy
 • Sekretarka
 • Specjalista ds. kadr i płac
 • Doradca podatkowy
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Specjalista ds. reklamy
 • Doradca finansowy w banku
 • Przedstawiciel handlowy
 • Recepcjonista
 • Technik administracji
 • Specjalista ds. marketingu
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
d

Technik Ekonomista

Wybierając Technikum Ekonomiczne nabędziesz przydatne kwalifikacje zawodowe!

l

Kompetencje:

Kwalifikacje uzyskane w trakcie nauki:

EKA.04. – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik ekonomista – praktyki

W trakcie nauki w szkole uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności w trakcie odbywania zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkole, gdzie realizowany jest autorski program, dzięki któremu uczniowie nabywają praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w firmach: SUBIEKT GT, INSERT GT, RACHMISTRZ GT, REWIZOR GT, GRATYFIKANT GT, Płatnik, a także programów służących do rozliczeń z urzędem skarbowym.

W przypadku odbywania praktyk w zakładach pracy, uczniowie poznają środowisko pracy technika ekonomisty, w którym w przyszłości będą pracować. Uczniowie mają możliwość zapoznać się ze strukturą organizacyjną, zależnościami służbowymi, organizacją pracy w firmie, a przede wszystkim mogą zdobytą w szkole wiedzę zastosować w praktyce. Ponadto uczniowie mogą wzbogacić umiejętności praktyczne w zakresie poznanych programów księgowo – magazynowych.

j

Przedmioty w kształceniu:

 • podstawy ekonomii
 • statystyka
 • elementy prawa
 • gospodarowanie zasobami majątkowymi
 • sprzedaż krajowa i zagraniczna
 • kadry i płace
 • rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej
 • język obcy zawodowy
 • techniki komputerowe w pracy biurowej
 • komunikacja społeczna
 • rachunkowość i analiza
 • pracownia ekonomiczna

Ponadto po ukończeniu bezpłatnego kursu z obsługi kasy fiskalnej i wagi elektronicznej uczniowie mogą zdobyć zaświadczenie, które będzie dodatkowym atutem na rynku pracy.

s

To co najważniejsze:

Przedmioty w kształceniu na kierunku technik ekonomista: podstawy ekonomii, statystyka, elementy prawa, gospodarowanie zasobami majątkowymi, sprzedaż krajowa i zagraniczna, kadry i płace, rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej, język obcy zawodowy, techniki komputerowe w pracy biurowej, komunikacja społeczna, rachunkowość i analiza, pracownia ekonomiczna.

Ponadto po ukończeniu bezpłatnego kursu z obsługi kasy fiskalnej i wagi elektronicznej uczniowie mogą zdobyć zaświadczenie, które będzie dodatkowym atutem na rynku pracy.

Kompetencje miękkie:

W czasie zdobywania nauki w szkole uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach szkolnych, których celem jest zapoznanie uczniów ze środowiskiem, w którym będą mieli możliwość znaleźć zatrudnienie po zakończeniu nauki w szkole. W trakcie wizyt u pracodawców uczniowie poznają warunki pracy, możliwości zatrudnienia, zadania, jakie wykonują pracownicy, ich obowiązki, zapoznają się ze ścieżką kariery. Uczniowie dzięki wizytom u pracodawców poznają lokalny rynek pracy, oczekiwania pracodawców, jakie stawiają przyszłym pracownikom, a także mają możliwość poznać w rzeczywistości środowisko pracy w konkretnych przedsiębiorstwach. Wycieczki organizowane są do: biur rachunkowych, sądów, agencji reklamowych, urzędów, firm marketingowych, organizacji zajmujących się udzielaniem wsparcia w ramach środków z Unii Europejskiej.

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content