Zaznacz stronę

Technik reklamy

Kreatywność innowacyjność planowanie wykonanie sprzedaż
Rekrutacja

Technik Reklamy

Jeśli jesteś kreatywny, innowacyjny i gotowy na rozwój to ten kierunek jest dla Ciebie.
Analizując rynek pracy, obecnie jest ogromne zapotrzebowanie dla Technika reklamy, biorąc pod uwagę ilość ofert pracy w całej Polsce. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia. Od dawien dawna bowiem wiemy, że „Dobra reklama jest dźwignią handlu”.
Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie …
Branża reklamowo-komunikacyjna jest jedną z najważniejszych branży XXI wieku.

Zadania technika organizacji reklamy/technik reklamy:

 • tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe,

 • przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych,

 • prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych,

 • tworzy przekaz reklamowy,

 • wykonuje projekty reklamy,

 • organizuje i prowadzi kampanie reklamowe,

 • tworzy plan medialny,

 • bada skuteczność i efektywność reklamy.

MOzLIWOSC ZATRUDNIENIA:

Technik reklamy znajdzie pracę w agencjach reklamowych oraz w firmach handlowych
i produkcyjnych, na działach marketingu i promocji. Powszechnymi miejscami zatrudnienia są także biura ogłoszeń środków masowego przekazu czy studia graficzne.

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik reklamy:

 • grafik komputerowy,

 • specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),

 • specjalista do spraw public relations,

 • specjalista do spraw reklamy,

 • administrator produkcji filmowej,

 • handlowiec,

 • organizator usług sprzedaży internetowej,

 

d

TECHNIK REKLAMY

Zostań specjalistą do spraw reklamy i mediów!

Sektor komunikacji marketingowej jest motorem wzrostu gospodarczego i czeka na Ciebie.

l

Kompetencje:

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

W ramach tych kwalifikacji zadania zawodowe technika reklamy obejmują:

tworzenie i projektowanie, produkuję oraz sprzedaż usług reklamowych,
przygotowanie oferty usług reklamowych,
tworzenie przekazu reklamowego,
wykonanie projektu reklamy,
przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowej,
tworzenie planu medialnego,
badanie skuteczność i efektywności reklamy.

s

Możliwości zatrudnienia:

Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik reklamy:

 • grafik komputerowy,

 • specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),

 • specjalista do spraw public relations,

 • specjalista do spraw reklamy,

 • administrator produkcji filmowej,

 • handlowiec,

 • organizator usług sprzedaży internetowej,

 

s

To co najważniejsze:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Podstawy reklamy,

 • Przekaz i komunikat w reklamie,

 • Strategia w reklamie,

 • Kreacja w reklamie,

 • Język obcy w reklamie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Strategia w reklamie,

 • Kreacja w reklamie,

 • Produkcja reklamy,

 • Planowanie kampanii reklamowej,

 • Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej,

 • Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej.

 

Kompetencje miękkie:

Praca technika reklamy wymaga kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej. Wskazana jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym przez branżę reklamową na całym świecie. W pracy technik reklamy będzie używać różnego rodzaju urządzeń technicznych i komputerów. Powinien biegle poruszać się w Internecie. Przydawać się będzie znajomość specjalistycznego oprogramowania do tworzenia różnych produktów reklamowych. Od osoby pracującej w branży reklamowej wymaga się dużej kultury osobistej z racji bezpośrednich kontaktów z klientami. Głównym miejscem wykonywania pracy będą pomieszczenia biurowe, ale konieczność kontaktowania się ze zleceniodawcami oraz innymi osobami pracującymi nad projektem reklamowym wymagać będzie częstego przemieszczania się.

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content