Zaznacz stronę

Internat Zespołu Szkół im.por. J.Sarny informacje:

 

Informacja dla uczniów Internatu Zespołu Szkół im. por. j. Sarny w Gorzycach
1. Internat w roku szkolnym 2023/2024 czynny będzie od 1 września 2023 r. od godziny 7.00.
2. Internat nie ma możliwości zapewnienia noclegów dla rodziców lub opiekunów przywożących uczniów do Internatu.
3. Uczniowie zakwaterowani w Internacie zobowiązani są do:
– korzystania z posiłków 7 dni w tygodniu. Cena całodobowego wyżywienia to 32 zł z tego
dopłata Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu 7 zł, stawka dzienna dla ucznia 25 zł.
– posiadania uprawnień do korzystania z opieki zdrowotnej.
3. Od września 2023 r. wprowadzona zostaje obowiązkowa , jednorazowa, zwrotna kaucja w wysokości 500 zł, tytułem ewentualnych zniszczeń wyposażenia Internatu.

Kaucja będzie rozliczana po zakończeniu cyklu nauki w szkole. Kaucja płatna w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2023 r.

Skip to content