Zaznacz stronę

Szkoła Branżowa I stopnia - Oddział Wielozawodowy

Rekrutacja

Oddział Wielozawodowy

Cykl kształcenia w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na miesięcznych kursach zawodowych organizowanych w każdym roku szkolnym przez ośrodki dokształcania zawodowego. 

Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie zawodowe podczas praktyk u wybranego przez siebie pracodawcy. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.

Okres nauki wlicza im się do stażu pracy, a za praktykę mogą otrzymywać wynagrodzenie. Po zakończeniu nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy.

Fryzjer

Aktualnie nasi uczniowie kształcą się w następujących zawodach:

Kod zawodu 514101

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów
 • wykonywania strzyżenia włosów
 • wykonywania stylizacji fryzur

KWALIFIKACJE

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Sprzedawca

Kod zawodu 522301

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowanie i przygotowanie towarów do sprzedaży
 • eksponowanie towarów
 • marketingu
 • wykonywanie czynności rachunkowo-kasowych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem towarów
 • prowadzenie działalności gospodarczej.KWALIFIKACJE

 

A.18. Prowadzenie sprzedaży

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Kucharz

Kod zawodu 512001

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywania żywności;
 • sporządzania potraw i napojów;
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

KWALIFIKACJE

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Piekarz

Kod zawodu 751204

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
 • sporządzania półproduktów piekarskich;
 • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
 • przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

KWALIFIKACJE

 • T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Cukiernik

Kod zawodu 751201

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
 • sporządzania półproduktów cukierniczych;
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
 • dekorowania wyrobów cukierniczych.

KWALIFIKACJE

 • T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Mechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu 723103

PROFIL  ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji 

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i  M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

d

Szkoła Branżowa I stopnia - Oddział Wielozawodowy

l

Kompetencje:

Kwalifikacje zdawane przez uczniów w poszczególnych zawodach:

Nazwa zawodu: Stolarz

Symbol cyfrowy zawodu: 752205

Nazwa kwalifikacji: DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

 

Nazwa zawodu: Mechanik pojazdów samochodowych

Symbol cyfrowy zawodu: 723103

Nazwa kwalifikacji: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

Nazwa zawodu: Kucharz

Symbol cyfrowy zawodu: 512001

Nazwa kwalifikacji: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 

Nazwa zawodu: Sprzedawca

Symbol cyfrowy zawodu: 522301

Nazwa kwalifikacji: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

 

Nazwa zawodu: Fryzjer

Symbol cyfrowy zawodu: 514101

Nazwa kwalifikacji: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach pracy(salon fryzjerski, sklep, stolarnia, zakłady gastronomiczne, zakład mechaniczny).

Możliwości zatrudnienia:

 

 • lokalne zakłady partnerskie
 • zakłady przemysłowe
 • zakłady usługowe
 • rynek pracy – lokalny, krajowy i UE
 • własna działalność gospodarcza

Umiejętności/Kompetencje miękkie:

Uczeń uczy się w zakładzie pracy wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego zawodu.
Uczeń, który odbywa praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy prowadzi dzienniczek praktyk, w którym odnotowuje wszystkie czynności wykonywane każdego dnia. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem praktyki zawodowej / zajęć praktycznych ocenia się w stopniach szkolnych.
Uczeń uczący się u pracodawcy posiada status młodocianego pracownika co oznacza, że pobiera wynagrodzenie. Nieobecności na praktyce usprawiedliwia zwolnieniami L4.

Po odbyciu kursu zawodowego uczeń otrzymuje świadectwo z ocenami, które są wpisywane do arkuszy ocen .

s

To co najważniejsze:

Klasa branżowa I stopnia – oddział wielozawodowy kształci m. in. w zawodach: fryzjer, kucharz, stolarz, sprzdawca, mechanik samochodowy, cukiernik, piekarz, florysta.

Uczeń szkoły branżowej realizuje obowiązek nauki w dwojaki sposób: odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy oraz uczy się przedmiotów ogólnokształcących w szkole.

W czasie nauki szkolnej uczeń bierze udział w zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących. Natomiast wiedzę praktyczną zdobywa na praktyce zawodowej. Wzbogaca też swój warsztat pracy uczestnicząc w miesięcznym kursie zawodowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content