Zaznacz stronę

Zespół Szkół w Gorzycach prowadzi nabór kandydatów na uczestników staży i szkoleń w ramach realizowanego projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II” realizowanego we współpracy ze Wschodnim Sojuszem Motoryzacyjnym”.

Staż skierowany jest dla uczniów klas trzecich w zawodach:

  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik programista (uczniowie klasy drugiej). 

Pierwsza tura uczniów odbędzie staż w lipcu a druga w sierpniu 2022 r. Uczniowie techników: informatycznego, mechanicznego, mechatronicznego i programistycznego dodatkowo wezmą udział w szkoleniach. Dzięki w/w formom wsparcia zakwalifikowani uczestnicy zdobędą tak ważne dodatkowe umiejętności , wiedzę i doświadczenie zawodowe, a także wynagrodzenie wynoszące (przy zrealizowaniu stażu w pełnym zakresie 150 godzin) 2320,00 zł.

 

Wszelkich informacji na w/w temat udzielają:
p. Jarosław Augustynowicz oraz p. Marek Belotti

Załączniki do pobrania
Skip to content