Zaznacz stronę

Profil sportowo-mundurowy

bezpieczeństwo, predyspozycje, uzdolnienia
Rekrutacja

Profil Sportowo - Mundurowy

Uczeń liceum o profilu sportowo – mundurowym  w trakcie 4 lat nauki będzie realizował podstawę programową szkolnictwa ogólnego.

Nasza szkoła zapewnia możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz w zajęciach dodatkowych rozwijających uzdolnienia, które przygotowują do egzaminu maturalnego oraz pomagają w wyborze dalszych kierunków kształcenia.

Dysponujemy wszechstronnie zaopatrzoną biblioteką, posiadamy dobrze wyposażone pracownie informatyczne oraz nowoczesne sale przedmiotowe z możliwością wykorzystania tablic interaktywnych.

Na profilu sportowo – mundurowym uczniowie będą realizowali dodatkowe zajęcia z podstaw psychologii, ze sportu oraz zapoznają się z działalnością służb mundurowych.

Uczniowie, którzy ukończą nasze liceum mogą zdawać maturę na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym z dowolnie wybranych przedmiotów, co umożliwia podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych.

Profil Sportowo – Mundurowy

Chcesz wstąpić w nasze szeregi? Czekamy właśnie na Ciebie!

l

Kompetencje:

Uczeń liceum o profilu sportowo – mundurowym w trakcie 4 lat nauki będzie realizował podstawę programową szkolnictwa ogólnego. Nasza szkoła zapewnia możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz w zajęciach dodatkowych rozwijających uzdolnienia, które przygotowują do egzaminu maturalnego oraz pomagają w wyborze dalszych kierunków kształcenia. Dysponujemy wszechstronnie zaopatrzoną biblioteką, posiadamy dobrze wyposażone pracownie informatyczne oraz nowoczesne sale przedmiotowe z możliwością wykorzystania tablic interaktywnych.

Umiejętności/Kompetencje Miękkie:

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym należą:

  • myślenie –obejmujące wiele operacji umysłowych takich jak: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, rozwiązywanie problemów
  • czytanie – umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi
  • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie
  • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie
  • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni
  • umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł
  • nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania
  • umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych
s

To co najważniejsze:

Proponowane rozszerzenia na profilu ogólnym:

matematyka – angielski

matematyka – informatyka

polski – angielski

niemiecki – angielski

Rozszerzenia będą dobierane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów. W naszej szkole zwracamy szczególna uwagę na kształcenie języków obcych (język angielski, język niemiecki) oraz przedmiotów obowiązkowych zdawanych na egzaminie maturalnym (język polski, matematyka)

W profilu sportowo – mundurowym będą odbywały się dodatkowe zajęcia sportowe oraz zajęcia przygotowujące do pracy w służbach mundurowych

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content