Zaznacz stronę

Data rozpoczęcia projektu: 05/11/2023

Data zakończenia projektu: 04/11/2024

Organizacje przyjmująca: EU Mobility Sverige Szwecja Skåne län Malmo

Cele projektu:

 1. Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, społecznych, językowych uczniów w celu lepszego przygotowania ich do rozwoju kariery zawodowej.
 2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej UE oraz wartości europejskich min. takich jak: różnorodność, tolerancja, zaangażowanie obywatelskie, włączanie, wiedza o wspólnym europejskim dziedzictwie, wartościach proekologicznych.
 3. Podniesienie jakości pracy szkoły i nadanie jej europejskiego wymiaru poprzez modyfikację programów nauczania zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego oraz wprowadzenie nowych technologii.
 4. Podniesienie i rozwój kompetencji społecznych/interpersonalnych i językowych nauczycieli oraz zarządzania projektami unijnymi w celu stałej aktywności w sieci organizacji Erasmus.
 5. Poprawa wyników zewnętrznych egzaminów zawodowych i językowych, wzrost motywacji uczniów i nauczycieli do samorozwoju i nauki, zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji.

Działania zaplanowane w projekcie:

 1. Wizyta przygotowawcza – zrealizowane w dniach 5 – 7 grudzień 2023 r.
  W wizycie przygotowawczej w Malmo udział wzięły trzy osoby: Jarosław Augustynowicz, Marek Belotti, Ewa Laskowska. Mieliśmy przyjemność poznać przedstawicieli organizacji przyjmującej, działalność i strukturę tej organizacji, odwiedziliśmy miejsca, w których uczniowie będą mieli staże oraz miejsce zakwaterowania uczniów. Przeprowadziliśmy rozmowy pod kątem potrzeb specjalnych zarówno w miejscach realizacji staży oraz w miejscu zakwaterowania. Przeanalizowaliśmy warunki BHP oraz specjalne wymagania odnośnie wieku uczniów oraz ubrań ochronnych w zależności od zakładu pracy. Przeanalizowaliśmy wymagania związane także z warunkami społeczno-kulturowymi. Przygotowaliśmy wspólnie dwie kolejne mobilności dokonując korekt we wcześniej opracowanych harmonogramach. Ustaliliśmy terminarz mobilności.
 1.  

Pod dnem Bałtyku pociągiem pędziliśmy 182 km/godz.

Dobrze jest spotkać polskojęzycznego Szweda.

 • Obserwacja pracy – do zrealizowania w dniach 28.01.2024 – 3.02.2024 (5 dni realizacja mobilności + 2 dni podróż)
  Dokonaliśmy rekrutacji osób zgodnie z wcześniej przyjętym regulaminem i zasadami opisanymi w projekcie.
  W mobilności wezmą udział następujące osoby:

Mechanicy: J. Augustynowicz; K. Gozdyra

Mechatronicy: P. Hała; W. Iwanicki

Informatycy: P.Pawlak; M. Belotti; W. Bednarczyk

Logistycy/ekonomiści: I. Bednarczyk; H. Pachucka

Język angielski: D. Siebielec

Zajęcia zostały tak dobrane, aby nauczyciele mogli poznać zasady kształcenia praktycznego, aktywizujące metody kształcenia, sposób organizacji zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu, współpracę z przedsiębiorcami, mocne i słabe strony systemu kształcenia, ramę kwalifikacji z uwzględnieniem kształcenia dla potrzeb europejskiego rynku pracy. Nauczyciele będą także doskonalić język angielski oraz zapoznają się z

dziedzictwem kulturalnym. Organizacja przyjmująca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego zaplecza niezbędnego do realizacji mobilności kadry z uwzględnieniem potrzeb rozwoju szkoły oraz kadry.

 • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – do zrealizowania w dniach 12.05.2024 – 25.05.2024 (12 dni realizacja mobilności + 2 dni podróż)

Dokonaliśmy rekrutacji osób zgodnie z wcześniej przyjętym regulaminem i zasadami opisanymi w projekcie.

W mobilności wezmą udział następujące osoby z klas informatyczno – programistycznych:

 Kołodziej Marcel3TEP
 Matyka Antoni Piotr3TEP
 Burchi Edoardo3TI
 Kozłowska Wiktoria3TI
 Opęchowski Jakub Mikołaj3TI
 Solovei Sofiia3TI
 Bałda Kamil Konrad4TIP
 Bartoszek Kacper Dawid4TIP
 Slutyi Dmytro4TIP
 Woźniak Kacper4TIP

Oraz z klas mechaniczno – mechatronicznych:

 Caputa Adrian Paweł3TM
 Lichy Szymon Dawid3TM
 Riazanov Oleksandr3TME
 Wołos Tomasz3TME
 Chornyi Nazar4TME
 Krzemiński Adam4TME
 Lipniarski Piotr4TME
 Prażmowski Karol4TME
 Rudnyk Yaroslav4TME
 Drypa Mateusz Łukasz4TM

Ze względu na fakt, że mechatronice będą pracować w stoczni przy budowie statków, w stażu wezmą udział uczniowie pełnoletni (ci, którzy na dzień 12.05.2024 ukończą 18 lat) z zachowaniem wszystkich pozostałych wymogów zapisanych w regulaminie rekrutacji.

Skip to content