Zaznacz stronę

technik handlowiec

zawód z przyszłością
Rekrutacja

Technik Handlowiec

Pełni ważną funkcję w przedsiębiorstwie. W gospodarce rynkowej, w której konkurencja jest duża, to od sprawności, zdolności przekonywania oraz umiejętności nawiązywania kontaktów z klientami, kontrahentami zależy w dużej mierze sukces przedsiębiorstwa.

Technik handlowiec jest wizytówką firmy. To on nawiązuje pierwszy kontakt z klientem, prezentuje ofertę firmy a także dba o dobre relacje  i zabiega o utrzymanie klienta.

 

Do podstawowych obowiązków technika handlowca należy:

 •  sporządzanie i zawieranie umów kupna-sprzedaży
 • przygotowywanie ofert handlowych
 • negocjowanie z kontrahentami
 • organizowanie przepływu towarów
 • kontrola ilościowa, jakościowa, cenowa towaru przeznaczonego do sprzedaży
 • dbanie o odpowiednie opakowanie i oznakowanie
 • sporządzanie reklamacji ilościowych i jakościowych
 • dokonywanie inwentaryzacji, współpraca z działem marketnigu i reklamy

możliwości zatrudnienia:

 • Handlowiec
 • Przedstawiciel handlowy
 • Merchanddiser
 • Kasjer
 • Pracownik działu marketingu
 • Pracownik działu zamówień
 • Pracownik działu obsługi klienta
 • Doradca klienta
 • Sprzedawca
 • Pracownik agencji reklamy
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą

Atutem uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach jest umiejętność obsługi kasy fiskalnej oraz wagi elektronicznej, co potwierdzone zostaje certyfikatem. Ponadto uczniowie nabywają praktycznych umiejętności obsługi programów sprzedażowo – magazynowych stosowanych w wielu przedsiębiorstwach: SUBIEKT GT , REWIZOR GT, WF-MAG, WF-KAPER, WF-FAKTURKA .

d

Technik Handlowiec

Zawód dający gwarancję zatrudnienia!

l

Kompetencje:

Technik handlowiec – Kwalifikacje uzyskane w trakcie nauki:

HAN.01. – Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. – Prowadzenie działań handlowych

Technik handlowiec – Praktyki:

Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w szkole, podczas których nabywają praktycznych umiejętności obsługi programów sprzedażowo – magazynowych: SUBIEKT GT , REWIZOR GT, WF-MAG, WF-KAPER, WF-FAKTURKA. Programy te stosowane są w wielu przedsiębiorstwach na rynku.

Ponadto uczniowie mogą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach posiadających działy:

 • handlowe
 • firmach marketingowych
 • w działach zamówień
 • w agencjach reklamowych
 • na stanowiskach pracownika obsługi klienta

W trakcie odbywania praktyk uczniowie nabywają praktycznych umiejętności pracy na stanowisku i poznają realne warunki pracy, w jakich będą mieli możliwość znaleźć zatrudnienie po zakończeniu edukacji w szkole.

Ponadto po ukończeniu bezpłatnego kursu z obsługi kasy fiskalnej i wagi elektronicznej uczniowie mogą zdobyć zaświadczenie, które będzie dodatkowym atutem na rynku pracy.

s

To co najważniejsze:

Kształcąc się na kierunku technik handlowiec uczeń będzie zdobywał wiedzę na przedmiotach teoretycznych:

 • podstawy towaroznawstwa z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • organizacja sprzedaży towarów
 • sprzedaż towarów
 • język angielski w branży handlowej
 • marketing w handlu
 • rachunkowość handlowa

Wiedza ta będzie poszerzana na przedmiotach w kształceniu praktycznym: pracownia marketingu, pracownia handlu, pracownia sprzedaży internetowej, pracownia organizacji pracy hurtowni.

Kompetencje miękkie:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość uczestnictwa w:

 • organizowanych wycieczkach i wizytach u pracodawców
 • przedsiębiorstwach handlowych
 • firmach marketingowych i reklamowych
 • firmach posiadających działy zamówień i działy obsługi klienta

Poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcą uczniowie poznają oczekiwania pracodawców w stosunku do przyszłych kandydatów do pracy, sposoby aplikowania do pracy, zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach, a przede wszystkim mają możliwość poznać realne warunki pracy. Ponadto uczniowie uzyskują orientację dotyczącą lokalnego rynku pracy.

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content