Zaznacz stronę

24 listopada 2023 r. minął termin przyjmowania wniosków od kandydatów na staż uczniowski w szwedzkim Malmo. Liczba kandydatów była ponad dwa razy większa od liczby dostępnych miejsc. Po analizie zgłoszonych wniosków z uwzględnieniem kryteriów podanych do wiadomości poprzez platformy komunikacji elektronicznej oraz gablotę obok Biura Projektu (pok. 35 CKZ) do udziału w Projekcie zakwalifikowano 20 uczniów (10 z grupy informatyczno-programistycznej i 10 z  grupy mechaniczno-mechatronicznej).

 Lista uczniów zakwalifikowanych na staż oraz lista rezerwowych została udostępniona w gablocie obok Biura Projektu (pok. 35 CKZ).

Równocześnie z rekrutacją uczniów zostali zrekrutowani nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy odbędą w dniach 28.01-4.02 2023 wizytę studyjną (tzw Job Shadowing). Lista zakwalifikowanych i rezerwowych nauczycieli Również została udostępniona we wspomnianej gablocie

Skip to content