Zaznacz stronę

Technik Rachunkowości

logiczne myślenie, kreatywność
Rekrutacja

Technik Rachunkowości

Zajmuje się zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie. Księgowy jest jedną z najważniejszych osób w przedsiębiorstwie, posiada szeroką wiedzę o procesach i przepływach finansowych, które w nim zachodzą. Jest doradcą właściciela firmyi zarządu przedsiębiorstwa.

Wykonując zadania zawodowe księgowy odpowiada za:

 • sporządzanie i kontrolę dokumentów księgowych
 • analizuje przepływy finansowe firmy
 • ewidencjonuje zmiany w majątku
 • ustala wynik finansowy
 • nadzoruje terminowość spłat zobowiązań oraz ściąganie należności
 • sporządza sprawozdania finansowe
 • poszukuje dodatkowych źródeł finansowania oraz możliwości lokowania kapitału

Osoba posiadająca wyżej wymienione umiejętności może być cennym pracownikiem na rynku pracy, a także odnieść sukces prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

Zaletą technika rachunkowości jest praktyczna znajomość obsługi programów księgowo – magazynowych, które wykorzystywane są w przedsiębiorstwach: SUBIEKT GT, INSERT GT, RACHMISTRZ GT, REWIZOR GT, GRATYFIKANT GT, Płatnik, a także programów służących do rozliczeń z urzędem skarbowym.

Możliwości zatrudnienia:

 • Asystent do spraw księgowości
 • Księgowy
 • Specjalista ds. kadr i płac
 • Doradca podatkowy
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Doradca finansowy w banku
 • Pracownik biura rachunkowego
 • Pracownik w urzędzie skarbowym i jednostkach samorządu terytorialnego
 • Technik administracji
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
d

Technik Rachunkowości

Myślisz o pracy w biurze, która opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu komputera, sprzętu biurowego oraz specjalistycznego oprogramowania do zarządzania?

Jeśli tak, to jest to wymarzony zawód dla Ciebie!

l

Kompetencje:

Technik rachunkowości – Kwalifikacje uzyskane w trakcie nauki:

EKA.05. – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

EKA.07. – Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości – praktyki

W trakcie nauki w szkole uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności w trakcie odbywania zajęć praktycznych.

W przypadku odbywania praktyk w zakładach pracy, uczniowie poznają środowisko pracy technika rachunkowości, w którym w przyszłości będą pracować. Uczniowie mają możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną, zależnościami służbowymi, organizacją pracy w firmie, a przede wszystkim mogą zdobytą w szkole wiedzę zastosować w praktyce. Ponadto uczniowie mogą wzbogacić umiejętności praktyczne w zakresie poznanych programów księgowo – magazynowych.

s

To co najważniejsze:

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy ekonomii i statystyki
 • język obcy zawodowy
 • prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
 • prowadzenie wyceny aktywów i pasywów
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej

Podczas kształcenia w szkole zainteresowane osoby mają możliwość przygotować się do egzaminu, który pozwoli im zdobyć Certyfikat Księgowego CIK. Certyfikat ten jest potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej, pozwalającej świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Kompetencje miękkie:

W trakcie nauki w szkole uczniowie mają możliwość uczestniczyć w wycieczkach organizowanych do zakładów pracy związanych z ich kształceniem:

 • biur rachunkowych
 • biur doradców podatkowych
 • sądów
 • urzędów
 • przedsiębiorców posiadających wyodrębnione działy księgowe, rachunkowości

Dzięki wycieczkom i wizytom uczniowie mają możliwość poznania środowiska pracy, w którym w przyszłości będą mieli możliwość pracować. Poznają zadania jakie wykonują pracownicy, w jakich warunkach pracują, jakie mają kompetencje, jaka jest ścieżka rozwoju w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i jakie kwalifikacje są niezbędne na danym stanowisku pracy. Uczestnicząc w organizowanych wycieczkach tematycznych uczniowie poznają lokalny rynek pracy, sposoby aplikowania do pracy, wymagania pracodawców, a także środowisko pracy.

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content