Zaznacz stronę

Technik Spedytor

planowanie, organizowanie, dokumentowanie
Rekrutacja

Technik Spedytor

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytor jest odpowiedzialny za organizację bezpiecznego przewozu ładunku od nadawcy do odbiorcy.

W zawodzie spedytora można wyróżnić kilka specjalizacji: 
lądową, morską i 
lotniczą. Wszyscy spedytorzy obsługują klientów w zakresie eksportu, importu i tranzytu towarów. Tym, co różni ich pracę jest rodzaj środka transportu, którym są przewożone ładunki.

Spedytor morski zajmuje się obsługą towarów przewożonych statkami lub barkami, ewentualnie koleją (jako przedłużenie morskiego procesu transportowego), spedytor lądowy – samochodami, a spedytor lotniczy – samolotami. Ze względu na ilość towaru, jaką można przewozić poszczególnymi środkami transportu, spedytor morski obsługuje ładunki masowe, kontenerowe, natomiast spedytorzy: lądowy i lotniczy najczęściej organizują przewóz towarów drobnicowych.

Spedycja, obok transportu i logistyki jest jednym z elementów branży TSL (transport – spedycja – logistyka). Spedytor nie jest przewoźnikiem tylko organizatorem procesu przewozowego – pośredniczy pomiędzy zleceniodawcą, a firmami przewozowymi. Zapotrzebowanie na usługi spedytorów systematycznie rośnie. Spowodowane jest to m.in. połączeniem większości krajów europejskich w jeden organizm gospodarczy.

Możliwość zatrudnienia:

 • firmy transportowo-logistyczne

 • firmy spedycyjne

 • firmy kurierskie

 • urzędy pocztowe

 • przedsiębiorstwa zajmujące się importem i eksportem

 • agencje celne

 • wolne obszary celne

 • firmy świadczące usługi transportowe- samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne

  Absolwent szkoły może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

d

Technik Spedytor

Interesują Cię zagadnienia z zakresu transportu? 

Jesteś komunikatywny, umiesz szybko podejmować decyzje?

To ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

l

Kompetencje:

W trakcie nauki technik spedytor zdobywa kwalifikację:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika spedytora.

Spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

s

To co najważniejsze:

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Transport i spedycja
 • Środki transportu
 • Prawo i ubezpieczenia w transporcie
 • Opakowania jednostkowe i transportowe
 • Marketing i negocjacje
 • Podstawy logistyki i magazynowania
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia zarządzania działalnością transportową i spedycyjną
 • Pracownia transportu
 • Pracownia statystyki i ekonomiki transportu

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków
 • prowadzenia dokumentacji związanych z realizacją zadań transportowych
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientem i kontrahentami
 • monitorowania przebiegu procesu transportowego.

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:

 • kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych

Wiedza i umiejętności:

Wybierając kierunek technik spedytor uczeń naszej szkoły będzie mógł:

 • Planować realizację procesów transportowych
 • Przygotowywać ładunki do transportu
 • Przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów transportowych
 • Prowadzić dokumentację spedycyjno -transportową
 • Nadzorować realizację procesów transportowych
 • Prowadzić korespondencję i negocjacje
 • Kalkulować ceny usług spedycyjno- transportowe

 

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content