Zaznacz stronę

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ podpisała umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+ i w związku z tym Zespół Szkół w Gorzycach im. por. J. Sarny ogłasza nabór uczestników do projektu KA122-VET AB2CD883 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształcenie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym”.

Projekt dotyczy uczniów klas trzecich i czwartych w zawodach technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk i technik programista. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania i uzupełnienia będą dostępne od 6 listopada 2023r. Ostateczny termin składania dokumentów w Biurze Projektu: 24 listopada 2023r.

Skip to content