Zaznacz stronę

Technik PROGRAMISTA

zawód z przyszłością
Rekrutacja

Technik Programista

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności. 
Technik programista jest świetnym wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej dla wszystkich, którzy kochają komputery, lubią rozwiązywać problemy, logicznie myśleć, podejmować wyzwania i nie boją się przedmiotów ścisłych.

Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość:

1. Programowania robotów,

2. Pisania gier 2D, 3D,

3. Aplikacji komórkowych,

4. Aplikacji do obsługi smart home (inteligentny dom),

5. Programowania front-end i back-end.

Technik programista zajmuje się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych w tym aplikacji webowych. Potrafi także administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach komputerowych i aplikacjach komputerowych.

d

Technik Programista

Zawód o dużych możliwościach zatrudnienia!

l

Kompetencje:

Kwalifikacje zdawane w zawodzie technik programista:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika programisty.

Miejsca odbywania praktyk:

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu
Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze podmiotów do odbywania praktyk zawodowych
Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Typy szkół rekomendowane po zakończeniu nauki:

Absolwenci klasy Technik Programista będą mogli kontynuować naukę na wszelkich typach uczelni Wyższych.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w:

 • działach informatycznych wielu firm
 • agencjach reklamowych
 • firmach z sektora IT
 • start-upach
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe
 • sklepach komputerowych/serwisach komputerowych wydawnictwach/drukarniach/studiach graficznych i dźwiękowych/ studiach telewizyjnych i filmowych

Technik programista może także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do pracy w firmach zajmujących się montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, instalowaniem, uruchamianiem serwisowaniem oprogramowania użytkowego i systemów operacyjnych, administrowaniem lokalnej sieci komputerowej, programowaniem, biurach projektowych CAD/3D, agencjach reklamowych.

s

To co najważniejsze:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy infromatyki
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 • Projektowanie oprogramowania
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji desktopowych
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • projektowanie stron internetowych(HTML wraz z CSS)
 • podstawy projektowania grafiki komputerowej
 • projektowanie i administowania bazami danych(język SQL)
 • programowanie aplikacji internetowych(język JavaScript i PHP)
 • projektowanie oprogramowania
 • tworzenie aplikacji mobilnych i desktopowych

Dodatkowo:

Akademia CISCO

Pracownia druku i wizualizacji 3D

Druk 3D jest elementem nowoczesnej edukacji – jest to narzędzie uniwersalne, zarówno ze względu na nieograniczone możliwości tworzenia jak i potencjał edukacyjny. Praca w programach graficznych,  modelowanie 3D to nauka myślenia przestrzennego, praca  z niedostępnymi w inny sposób materiałami, kształtowanie postaw „design-thinking”, możliwość doświadczenia przez uczniów pełnego procesu tworzenia innowacji – od koncepcji, poprzez prototypowanie i testy, do realizacji.

 

Umiejętności/Kompetencje miękkie:

• zainteresowania elektroniką i techniką komputerową
• dobra sprawność manualna
• spostrzegawczość
• zdolność przewidywania skutków decyzji
• dokładność i systematyczność
• jasne i precyzyjne formułowanie myśli
• dobra koncentracja uwagi
• chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia
• podatność na innowacje

Kompetencje miękkie:

• dokładność
• systematyczność
• spostrzegawczość
• cierpliwość
• umiejętność samodzielnego organizowania własnej pracy
• umiejętność pełnego skoncentrowania się na wykonywanych zadaniach
• dobra pamięć
• zdolności analityczne

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(15) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content