Zaznacz stronę

Technik Odlewnik

planowanie, nadzorowanie
Rekrutacja

Technik Odlewnik

Technik odlewnik to zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia i wyboru pracy.
Jest to zawód dla ludzi młodych, kreatywnych, otwartych na wyzwania i rozwiązywanie problemów.

Technik odlewnik to pracownik bardzo poszukiwany przez pracodawców z całego województwa podkarpackiego- tu bowiem bardzo dynamicznie rozwija się przemysł motoryzacyjny i lotniczy bazujący na detalach wytwarzanych poprzez odlewanie.

 

 

Gorzyce, Stalowa Wola, Mielec, Rzeszów, Jasionka, Sędziszów Małopolski, Leżajsk, Krosno, Sanok to miejscowości w których koncentrują się wielkie zakłady odlewnicze. Technik odlewnik zajmuje się eksploatacją i obsługą maszyn i zrobotyzowanych linii odlewniczych, opracowaniem dokumentacji technologicznej procesu odlewniczego oraz przeprowadzaniem kontroli jakości w procesie odlewania. Do jego zawodowych obowiązków należy również nadzorowanie i doskonaleniem procesu produkcyjnego w odlewni z wykorzystaniem technik informacyjnych a także kierowanie zespołem wykonującym zadania odlewnicze.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • pracownik w samodzielnych odlewniach żeliwa, staliwa lub metali nieżelaznych
 • pracownik w odlewniach będących wydziałami zakładów budowy maszyn, hut, zakładów metalurgicznych lub usługowych
 • pracownik w biurach technologicznych przemysłu odlewniczego
 • pracownik w biurach konstrukcyjnych przemysłu odlewniczego
 • pracownik w biurach projektowych przemysłu hutniczego
 • pracownik w naukowo – badawczych instytutach
 • pracownik naukowy wyższej uczelni.
d

Technik odlewnik

Zostań specjalistą do spraw odlewnictwa!

l

Kompetencje:

Kwalifikacje zawodowe:

MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych

 • wykonywanie mas formierskich i rdzeniowych
 • wykonywanie form odlewniczych
 • przygotowanie wsadu do topienia
 • wykonywanie odlewów
 • wybijanie, czyszczenie i wykończanie odlewów

MTL.04. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

 • prowadzenie dokumentacji technicznej procesów odlewania
 • kontrolowanie jakości odlewów- badania nieniszczące
 • organizowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych na odlewni

Technik odlewnik odbywają praktyki w Federal-Mogul Gorzyce oraz Alumetal Gorzyce. Podczas praktyk pod nadzorem zakładowych opiekunów uczniowie nabywają praktyczne umiejętności zawodowe, poznają specyfikę działalności firmy, metody zarządzania produkcją, obieg dokumentacji technicznej, odbywają szkolenia w zakresie bhp i ochrony środowiska, zapoznają się z systemami zapewnienia jakości obowiązującymi w firmie.

s

To co najważniejsze:

Uczniowie technikum odlewniczego zdobywać będą wiedzę ogólnokształcącą szczególnie przydatną do wykonywania czynności zawodowych. Ważne będzie nabywanie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi (TIK), językami obcymi (angielski i niemiecki) oraz aparatem matematycznym.

Wśród przedmiotów zawodowych wiodącymi przedmiotami będą w części teoretycznej:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy odlewnictwa
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych
 • Prowadzenie procesu odlewniczego
 • Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów wytwarzania odlewów
 • Język obcy zawodowy

W części praktycznej:

 • Wykonywanie form oraz użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach jednorazowych, trwałych i półtrwałych
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów
 • Eksploatacja pieców odlewniczych oraz maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
 • Kontrola jakości procesów odlewniczych
 • Praktyka zawodowa

Kompetencje miękkie:

W trakcie nauki w szkole uczniowie odbywają wycieczki odwiedzając duże i małe firmy zajmujące się działalnością zawodową zbieżną z tematyką zawodu. Odwiedzają również laboratoria wyższych uczelni technicznych, uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. Biorą udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Targach, na których firmy prezentują najnowsze osiągnięcia techniczne (Kielce, Rzeszów, Sosnowiec, Poznań..)

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl

Skip to content