Zaznacz stronę

W Zespole Szkół w Gorzycach podanie o przyjęcie do szkoły możesz złożyć na dwa sposoby:

  1. Drogą elektroniczną – poprzez wypełnienie formularza REKRUTACJA.
  2. W formie tradycyjnej – dostarczając do sekretariatu wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły.

Terminy rekrutacji 2024:

  1. Od 13.05.2024 do 16.06.2024 składanie podań do szkoły
  2. Od 21.06.2024 do 08.07.2024 – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. 16.07.2024 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  4. Od 16.07.2024 do 18.07.2024 – ostateczne terminy składania oryginałów dokumentów do szkoły
  5. 19.07.2024 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

DNI OTWARTE 2024

Międzynarodowa wymiana uczniów

Stypendia dla najzdolniejszych

Praktykanci ze Sri Lanki i Tajwanu w Zespole Szkół w Gorzycach

Uroczyste przyznanie stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach

Innowacyjna historia

Ważne informacje dotyczące szkoły:

Stypendia dla najlepszych uczniów:

Najlepsze technikum w województwie podkarpackim:

Nauczanie zdalne w Zespole Szkół w Gorzycach:

Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny:

Międzynarodowa wymiana Młodzieży:

Skip to content