Zaznacz stronę

Polsko-Litewski Fundusz wymiany młodzieży

Zespół Szkół w Gorzycach nie pozostaje w tyle- idzie krok w krok za inicjatywami pojawiającymi się na świecie. W ubiegłych latach realizowaliśmy Projekty Comenius, w kwietniu 2016 nasi uczniowie wyjechali do Brukseli w ramach konkursu organizowanego w naszej szkole pod Patronatem Pani Poseł Elżbiety Łukacijewskiej.
Od marca 2016 roku bierzemy udział w  Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży, który powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej pod honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy. Dzięki realizacji tego projektu młodzi Polacy i Litwini odkrywają wspólne korzenie i przełamują stereotypy narodowe. Projekt przyczynił się do budowania przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami.

Skip to content