Zaznacz stronę

Akcje czytelnicze w Zespole Szkół w Gorzycach zaplanowane na rok 2023 dobiegają końca. W miesiącu grudniu uczniowie wzięli udział w wydarzeniu CZYTAM WSZĘDZIE.PL, które polegało na czytaniu książek, ocenianiu, recenzowaniu ,wygrywaniu i pomaganiu…! Chętni uczniowie mogli zrecenzować książki z listy Polecacie-Pomagacie. Na koniec miesiąca oceny trafią do Rankingu Czytelników. Recenzje są przypisane do danej książki i pomagają wszystkim szukającym kolejnej lektury. Akcja wspiera Fundację A.R.T.

Kolejnym przedsięwzięciem był udział w najnowszej kampanii społecznej CZYTAJ I WEJDŹ DO GRY, która promuje czytelnictwo

w ramach NPRCz, w partnerstwie z Polską Ligą Siatkówki, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz z klubem Legia Warszawa. Akcja opierała się na wizerunku znanych i cenionych sportowców. Celem akcji było przypomnienie o zaletach czytania jako przyjemnego

i bardzo wartościowego sposobu spędzania czasu oraz uświadomienie odbiorcom, że w życiu każdego z nas równie ważna jest aktywność fizyczna oraz trening umysłu ,szczególnie podczas czytania . Obie formy spędzania czasu wolnego poszerzają naszą sprawność intelektualną , wiedzę o świecie , pobudzają kreatywność ,wzmacniają koncentrację ,motywują i inspirują do działania oraz skutecznie redukują poziom stresu.

Kampania czytelnicza wspierana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Uczniowie z naszej szkoły wzięli także udział w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu – „Śladem Wielkich Polaków”- Wisława Szymborska, który odbył się w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu. Konkurs organizowany był w trzech kategoriach tematycznych: wiedzy o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej, recytatorskiej i plastycznej. Naszą szkołę reprezentowali Sofia Solovey i Roman Vuiko. Konkurs jest umieszczony w wykazie zawodów wiedzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i przebiega pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Podsumowaniem obcowania z książką był przeprowadzony w dniu 8 grudnia 2023r.I Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas pierwszych pochodzących z zagranicy, a uczęszczających do naszej szkoły. Celem konkursu była popularyzacja książek i czytelnictwa, propagowanie kultury czytelnictwa i żywego słowa, rozbudzanie wrażliwości uczniów na piękno języka polskiego, wdrażanie do staranności przekazu językowego i wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. Do konkursu przystąpiło dziesięciu uczniów. Każdy z uczestników miał do przeczytania fragment tekstu dotyczący tradycji Świąt Bożego Narodzenia z listy przygotowanej przez organizatorów. Komisja konkursowa przy ocenianiu brała pod uwagę poprawność warsztatową ,stronę emocjonalną przekazu-płynność, radzenie sobie z tremą. Komisja konkursowa pod przewodnictwem pana dyrektora Krzysztofa Komórkiewicza wyłoniła ,,Mistrza Pięknego Czytania’’ w Zespole Szkół w Gorzycach. Został nim Maksym Fadytsiv, który otrzymał pamiątkowy dyplom oraz piękny album o Polsce. Przyznano także trzy wyróżnienia dla Oleksandry Zahirna, Dmytra Valevycha, Tmiura Sovyka.

Nagrody książkowe zostały zakupione z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Wszystkim uczniom ,którzy włączyli się w propagowanie i szerzenie czytelnictwa serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych przygód z książką, bo ,,Kto czyta książki -żyje podwójnie’’(Umberto Eco).

Skip to content