Zaznacz stronę

W Zespole Szkół w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. Każdy uczeń, którego średnia ocen wynosiła co najmniej 4,5 otrzymał stypendium, a dla trzydziestu najlepszych szkoła zorganizowała 2 – dniową, bezpłatną wycieczkę  do Zakopanego.

– Wycieczka dla najlepszych uczniów oraz stypendia, to koszt ponad 15 tysięcy złotych, które pochodzą ze źródeł pozabudżetowych (od sponsorów) – mówi dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Krzysztof Komórkiewicz. Na pewno w kolejnych latach będziemy kontynuowali te działania, bo w naszej szkole uczeń jest najważniejszy – dodaje dyrektor.

Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymał każdy uczeń, którego średnia ocen na zakończenie poprzedniego roku szkolnego wyniosła co najmniej 4,5. Również uczniowie klas pierwszych. A więc były też brane pod uwagę wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W tym roku szkolnym 31 uczniów gorzyckiej szkoły otrzymało stypendia. Najlepszy – od Prezesa Rady Ministrów, 11 – od Starosty Tarnobrzeskiego, 10 – od Prezesa Zakładu Fedaral Mogul, 9 – od Dyrektora Szkoły. Pomogli również gorzyccy przedsiębiorcy Eugeniusz Pikus,  Leszek Andura, Przemysław Czerwiński, Janusz Krakowiak i Mirosław Drobiazg.

W listopadzie  2023 r. odbyła się wycieczka do Zakopanego dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach. Brali w niej udział uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen (co najmniej 4,75) albo wykazali się największą aktywnością w pracach organizacji uczniowskich.  Wycieczka była nagrodą za pracę w roku szkolnym 2022/2023
i była sfinansowana przez szkołę oraz sponsorów. W wycieczce wzięło udział 30 uczniów i trzech nauczycieli.

– W marcu 2017r. podpisaliśmy z Zespołem Szkół w Gorzycach umowę o współpracy – mówi Adam Krępa – Prezes Zarządu Zakładu Tenneco. Zgodnie z umową Zakład Federal Mogul (gropa Tenneco) wspiera szkołę w różnych działaniach, z kolei szkoła dopasowuje programy nauczania i kierunki kształcenia, tak aby jej absolwenci mogli stać się wartościowymi pracownikami naszego zakładu. Absolwenci Zespołu Szkół w Gorzycach to dobrzy pracownicy – dodaje Prezes Adam Krepa.

Stypendium dla najlepszych uczniów oraz bezpłatna wycieczka odbywają się w gorzyckiej szkole od kilkunastu lat.

– Już po raz trzeci otrzymałam stypendium od dyrektora szkoły za dobre wyniki w nauce – mówi Oliwia, uczennica klasy czwartej technikum. Na wycieczce dla najlepszych uczniów byłam również po raz trzeci, ale na pewno nie ostatni. W tym roku zrobię wszystko, aby moje oceny były jak najlepsze – dodaje.

Link do filmu – stypendia Dyrektora:

Link do filmu – wycieczka dla najlepszych uczniów

Skip to content