Zaznacz stronę

W dniu 25 kwietnia 2023r. w Zespole Szkół w Gorzycach odbył się międzywojewódzki konkurs o tytuł Supertechnika Regionu oraz Konferencja Naukowa: „Mechatronika w Przemyśle i Edukacji”.


Organizatorem wydarzeń był Zespół Szkół w Gorzycach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Sandomierzu. O tytuł Supertechnika Regionu rywalizowali uczniowie szkół średnich w województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Pytania układali przedstawiciele firm z branży mechatronicznej. Zwycięzcą już po raz drugi okazał się uczeń Zespołu Szkół nr 3 z Ostrowca Świętokrzyskiego Mateusz Strawczyński. Drugie miejsca zdobył Wiktor Kułaga ze Stalowej Woli, a trzecie Rafał Gałek z Ostrowca Świętokrzyskiego. Głównym sponsorem nagród był zakład Alumetal Gorzyce oraz firma Wago z Wrocławia. Najlepsza trójka została zaproszona na 2-dniową wycieczkę do Wrocławia, gdzie zapozna się z działalnością firmy Wago – producenta i dostawcy nowatorskich komputerów dla przemysłu, techniki procesowej oraz automatyki budowlanej.


Równolegle z konkursem odbywała się Konferencja Naukowa po nazwą: „Mechatronika w przemyśle i edukacji”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele UJK w Kielcach, UTH w Radomiu, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej oraz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z Puław. Konferencja miała na celu pokazanie jak wygląda szkolenie zawodowe oraz współpraca z zakładami pracy i wyższymi uczelniami.

  • Konferencji towarzyszy konkurs, który pozwala młodzieży na rozwinięcie swoich możliwości i pokazanie efektów, które daje nauka. Jest to też bardzo korzystne dla uczelni dlatego, że nakierowuje uwagę absolwentów szkół na możliwość dalszego rozwoju – mówi prof. dr hab. inż. Zbigniew Kęsy (UJK w Kielcach).
    Organizacja konferencji równolegle z konkursem to rozwiązanie, dzięki któremu poza młodzieżą zyskują także nauczyciele. W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników ze świata nauki, przedstawiciele zakładów pracy, nauczycieli, przedsiębiorców oraz samorządowcy.
  • Nauczyciele uczą się nowych technologii, a dla nauczycieli zawodu jest to rzecz bardzo ważna ponieważ przemysł bardzo szybko się rozwija. Musimy za nim nadążać, aby kształcić uczniów na najwyższym poziomie – mówi dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Krzysztof Komórkiewicz.
  • Zespół Szkół w Gorzycach kształci młodzież w zawodach: technik mechanik, mechatronik, programista, informatyk, logistyk, ekonomista. Oferujemy też nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia np. technik robotyki czy technik organizacji reklamy. Aby to robić na wysokim poziomie współpracujemy z zakładami pracy, wyższymi uczelniami oraz organizujemy konferencje naukowe i konkursy – dodaje dyrektor.

  • Poniżej link do filmu:
    https://youtu.be/fR0m0MNszFc

Skip to content