Zaznacz stronę

Dnia 6 października 2022r.w Zespole Szkół w Gorzycach odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Celem konkursu było wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii.Sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych i umiejętne ich zastosowanie w praktyce.Uczenie się historii połączone z refleksją nad językiem ojczystym oraz kształtowanie wrażliwości ortograficznej.

W konkursie wzięło udział siedemnastu uczniów z klas I-III. Komisja w składzie p.A.Babula i p.M.Motas-Korzonek wyłoniła Mistrza Ortografii,którym została Emilia Gielarek z klasy ITL. Na podium znaleźli się także Bartosz Golik-kl.ITI,Błażej Witkowski-kl.IITME, Jakub Kapusta-kl.IITI.

Laureaci zostali uhonorowani przez pana Starostę Jerzego Sudoła i pana dyr Krzysztofa Komórkiewicza pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Skip to content