Zaznacz stronę

W Zespole Szkół w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. W listopadzie rozdano stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, a w październiku 50 uczniów uczestniczyło
w trzydniowej bezpłatnej wycieczce do Krakowa i Zakopanego w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

Każdy uczeń gorzyckiej szkoły, który na zakończenie poprzedniego roku szkolnego uzyska świadectwo z paskiem otrzymuje stypendium. Dwóch uczniów z najwyższymi średnimi ocen od Premiera Polski,  8 kolejnych od Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego, 10 kolejnych od Prezesa Zakładu Federal Mogul, a pozostali od Dyrektora Szkoły. Stypendium może otrzymać również uczeń klasy pierwszej, bierze się wówczas pod uwagę świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

– Stypendium otrzymałam już po raz drugi – mówi Izabela, uczennica klasy trzeciej technikum. – Bardzo się cieszę, że moja praca jest doceniona. Środki otrzymane ze stypendium zamierzam przeznaczyć na zakup materiałów szkolnych, a pozostałą część wydać w galerii handlowej – dodaje Iza.

W 2017r. Zespół Szkół w Gorzycach podpisał umowę o współpracy z zakładem Federal Mogul. Zgodnie z tą umową zakład wspiera szkołę w różnych działaniach, między innymi
w programie stypendialnym. Z kolei szkoła dopasowuje programy nauczania i kierunki kształcenia, tak aby jej absolwenci mogli stać się wartościowymi pracownikami zakładu.

Szkole od lat pomagają również gorzyccy przedsiębiorcy: Eugeniusz Pikus, Leszek Andura, Przemysław Czerwiński, Janusz Krakowiak oraz Mirosław Drobiazg.

W tym roku aż 27 uczniów z gorzyckiej szkoły zostało nagrodzonych stypendiami za bardzo dobre wyniki w nauce, w tym również uczniowie z Ukrainy i Białorusi.Dyrekcja szkoły zapewnia, iż w kolejnych latach program stypendialny dla uczniów Zespołu Szkół
w Gorzycach na pewno będzie kontynuowany. A od stycznia 2022r. szkoła rozpocznie projekt pod nazwą „NO Climate, NO Future” w ramach programu międzynarodowej wymiany młodzieży Erasmus+. Gorzycka szkoła jest jedną z 15 szkół z całej Polski, które dostały dofinansowanie na realizację wymiany młodzieży.

Link do filmu: ZS Gorzyce – stypendia 2021https://youtu.be/Iu5hPRaD4Xo

Informacje o stypendiach w Radiu Leliwa:    https://leliwa.pl/gorzyce-najlepsi-uczniowie-otrzymali-stypendia/

Skip to content