Zaznacz stronę

Dwie mobilne pracownie komputerowe, multimedialne sale lekcyjne, zrobotyzowane stanowiska na poziomie inżynierskim, atrakcyjne kierunki kształcenia – to tylko niektóre nowości, które oferuje swym uczniom Zespół Szkół w Gorzycach.

Zespół Szkół w Gorzycach został podwójnym laureatem konkursu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej o nazwie: „OSEWyzwanie”.

– Jesteśmy jedyną szkołą w województwie podkarpackim, która otrzymała dwie mobilne pracownie komputerowe składające się łącznie z 32 laptopów – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz. Dzięki temu zwiększy się ilość sal lekcyjnych, a jakość prowadzonych zajęć będzie bardzo wysoka – dodaje dyrektor.

Gorzycka szkoła w okresie wakacyjnym dzięki programowi Erasmus zakupiła nowoczesny sprzęt multimedialny oraz stanowiska do programowania robotów dzięki którym można kształcić młodzież nawet na poziomie inżynierskim za kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowo dzięki projektowi napisanemu wspólnie ze Wschodnim Sojuszem Motoryzacyjnym w szkole przybędą nowoczesne pracownie do nauki przedmiotów zawodowych. To bardzo ważne informacje dla uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, mechatronik, informatyk, ekonomista i logistyk. Na tych kierunkach w Zespole Szkół w Gorzycach będzie kształciło się na najwyższym poziomie.

W tej szkole już dziś myślą o przyszłych uczniach dobierając dla niech najlepsze kierunki kształcenia. Decyzje te są konsultowane z Urzędem Pracy oraz Pracodawcami. Dla uczniów obecnych klas ósmych szkół podstawowych Zespół Szkół w Gorzycach proponuje następujące, przyszłościowe kierunki kształcenia: technik robotyki, technik programista oraz technik rachunkowości.

– Zespół Szkół w Gorzycach to nowoczesna i dobrze wyposażona szkoła, w której kadra pedagogiczna wie jak zadbać o młodzież – mówi Starosta Tarnobrzeski Jerzy Sudoł. Jak jest to dobra szkoła niech świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, które są tu zawsze dużo wyższe od średnich krajowych – dodaje Starosta.

Gorzycką szkołę doceniła również Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty – przyznając statuetkę „Złoty Prym” – najlepsze technikum w województwie podkarpackim w 2018 roku.

Skip to content