Zaznacz stronę

Zespół Szkół w Gorzycach jest pierwszą szkołą w naszym regionie i jedną z pierwszych
w Polsce, w której uczniowie oprócz tradycyjnych legitymacji szkolnych będą posiadali również mLegitymacje. Stało się to możliwe dzięki rozporządzeniu MEN, które umożliwia posiadanie legitymacji szkolnej w telefonie komórkowym (mLegitymacja)

– W październiku 2018r. 20-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoły udawała się na targi informatyczne do Poznania – mówi Filip, uczeń klasy trzeciej technikum informatycznego gorzyckiej szkoły. Podczas kontroli biletów okazało się, że dwóch moich kolegów nie miało przy sobie legitymacji. Dzięki mLegitymacji unikniemy takich nieporozumień, bo przecież telefon komórkowy każdy ma przy sobie – dodaje Filip.

MLegitymacja zawiera identyczne dane jak legitymacja tradycyjna: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, miejsce nauki, pesel oraz termin ważności dokumentu.

– Aby otrzymać mLegitymację wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły – mówi Krzysztof Komórkiewicz, dyrektor szkoły. Jeśli uczeń ukończy szkołę lub zmieni miejsce nauki wystarczy jedno kliknięcie myszki i elektroniczna legitymacja staje się nieaktywna – dodaje dyrektor.

Innowacyjne działania Zespołu Szkół w Gorzycach dostrzegła Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, uznając gorzycką szkołę za najlepszą w województwie podkarpackim w 2018r.

Podpisane umowy partnerskie z największymi pracodawcami, zakładami Federal Mogul
i Alumetal, międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus, współpraca
z wyższymi uczelniami oraz bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych sprawiają, że Zespół Szkół w Gorzycach jest oceniany bardzo wysoko w rankingach szkolnictwa zawodowego.

Skip to content