Zaznacz stronę

Technikum w Zespole Szkół w Gorzycach zostało uznane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatę Rauch za najlepsze technikum w województwie podkarpackim. Placówka otrzymała statuetkę „Złoty Prym”. Jest to nagroda przyznawana szkołom, które tworzą optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniającej każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju.

Technikum w Zespole Szkół w Gorzycach zostało uznane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatę Rauch za najlepsze technikum w województwie podkarpackim. Placówka otrzymała statuetkę „Złoty Prym”. Jest to nagroda przyznawana szkołom, które tworzą optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniającej każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju.

– Nagroda przyznana naszej szkole przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty – najlepsze technikum w województwie podkarpackim – to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz.

Spośród kilkuset techników zgłoszonych do konkursu o nazwie „Złoty Prym” to właśnie technikum mieszczące się w Gorzycach zostało uznane za najlepsze. Uczniowie w gorzyckim technikum kształcą się w zawodach: mechanik, mechatronik, informatyk, logistyk
i ekonomista.

– Dzięki umową podpisanym z największymi pracodawcami w powiecie tarnobrzeskim (Federal Mogul i Alumetal) każdy nasz uczeń technikum mechanicznego, mechatronicznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających ma zapewnioną pracę; jesteśmy jedyną szkołą w województwie w której realizowane są jednocześnie aż trzy projekty międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus, w ostatnich kilku latach ponad 300 uczniów naszej szkoły, całkowicie bezpłatnie odwiedziło większość krajów Unii Europejskiej; wyniki egzaminów zewnętrznych naszych uczniów (maturalny oraz egzaminy w zawodzie) są dużo wyższe od średnich krajowych; przy szkole powstał internat, w którym obecnie przebywa 81 uczniów z Polski, Ukrainy i Białorusi; w ciągu kilku ostatnich lat ilość uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Gorzycach mimo niżu demograficznego znacznie się zwiększyła, ze 186 w 2014r. do 350 obecnie – dodaje dyrektor Krzysztof Komórkiewicz.

W obecnym roku szkolnym Podkarpacki Kurator Oświaty przyznał nagrody „Złoty Prym” dla następujących szkół:

    Najlepsze przedszkole – Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim

    Najlepsza szkoła podstawowa

    Szkoła podstawowa nr 1 w Przeworsku

    Szkoła podstawowa w Kamieniu

    Najlepsze liceum – I liceum ogólnokształcące w Krośnie

    Najlepsze technikum – Technikum w Zespole Szkół w Gorzycach

– Zespół Szkół w Gorzycach to bardzo dobra szkoła, w której każdy uczeń jest traktowany z największym szacunkiem – mówi Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek. Programy unijne, podpisane umowy partnerskie z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi, wyposażenie pracowni przedmiotowych i Centrum Kształcenia Praktycznego jak również  mądrość podejmowanych decyzji stawia tą szkołę bardzo wysoko, dlatego nie dziwi mnie decyzja Podkarpackiego Kuratora Oświaty, uznająca Zespół Szkół w Gorzycach za najlepsza szkołę w województwie podkarpackim – dodaje Starosta.

Przypomnijmy, że w 2015r. warszawskie gazety Rzeczpospolita i Perspektywy uznały gorzycką szkołę ze najlepszą w Polsce pod względem zdawalności egzaminów zewnętrznych. W tej szkole nowe kierunki kształcenia ustala się wspólnie z pracodawcami – w Gorzycach nie kształci się bezrobotnych. Propozycje uczniów są tu zawsze wysłuchane i wdrażane do realizacji.

W 2018r. dzięki prężnym działaniom Zespołu Szkół w Gorzycach oraz decyzji Podkarpackiego Kuratora Oświaty to właśnie GORZCE stały się edukacyjną stolicą podkarpacia.

Skip to content