Zaznacz stronę

W dniu 2 marca 2018 r. odbył się w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w
Gorzycach pierwszy etap konkursu wiedzy o Parlamencie Europejskim, nad
którym patronat objęła Pani Europoseł Elżbieta Łukacijewska.
W konkursie udział wzięło kilkudziesięciu uczniów gorzyckiej szkoły, jednak do
drugiego etapu, który odbędzie się 16 marca 2018r. zostało zakwalifikowanych
11 najlepszych.
– Trzech uczniów, którzy osiągną najlepsze wyniki podczas drugiego etapu
konkursu otrzyma zaproszenia do wyjazdu w dniach 8 – 12 kwietnia 2018r. do
Stolicy Europejskiej – mówi Dariusz Bukowski – organizator konkursu i
pełnomocnik Elżbiety Łukacijewskiej w Gorzycach. To już kolejny wyjazd do
Brukseli uczniów tej szkoły, który w całości zostanie sfinansowany przez Panią
Europoseł – dodaje Dariusz Bukowski.
Radek, Weronika i Natalia – uczniowie Zespołu Szkół w Gorzycach mieli już
przyjemność współpracować z Panią Europoseł. To właśnie oni zostali
zwycięzcami konkursu w 2016r.
– Wyjazd do Brukseli dostarczył mi niezapomnianych wrażeń – mówi Weronika,
uczennica klasy trzeciej technikum ekonomicznego gorzyckiej szkoły.
Zwiedziłam Parlament Europejski oraz spotkałam się z Panią Europoseł. To były
niezapomniane chwile – dodaje Weronika.

Skip to content