Zaznacz stronę

13 lutego 2018r odbyły się 3 godzinne warsztaty z zakresu zagadnień ZUS w ramach projektu
„Przedsiębiorczość w praktyce” dla klas III TE, II TE i II TLogistycznego . Warsztaty prowadził
pan Jacek Wolak- Kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek ZUS w Tarnobrzegu oraz pani
Sylwia Bulwa- Specjalista do spraw Obsługi Klientów Strategicznych i Kancelarii również z ZUS
w Tarnobrzegu. Młodzież miała okazję poznać zmiany jakie są wprowadzane w prowadzeniu
rozliczeń z ZUS-em oraz wypełniać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe z ZUS-em.
Uczniowie zostali poinformowani o zmianach obowiązujących w rozliczaniu z ZUS jakie
obowiązują od 2018r a mianowicie o Indywidualnym numerze rachunku składkowego NRS, który
składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku jest zawarty numer identyfikujący ZUS i numer NIP
przedsiębiorcy (ostatnie 10 cyfr) oraz o zasadach obowiązywania Konstytucji Biznesu, która ma
zastąpić od II półrocza 2018r ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Celem warsztatów
było przygotowanie uczniów do konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce.”

Skip to content