Zaznacz stronę

Dnia 12.11.2017 roku odbyło się spotkanie policjantów z wychowankami Internatu Zespołu Szkół im. Por. Jozefa Sarny w Gorzycach. Podczas wizyty dzielnicowi sierżant sztabowy Damian Książkiewicz oraz młodszy aspirant  Andrzej Falarz  opowiedzieli wychowankom internatu  o odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne oraz w zakresie demoralizacji. Dzielnicowi zwrócili uwagę nie tylko na prawa, ale także obowiązki wychowanków,  poruszyli tematy o cyberprzemocy i jej skutkach prawnych, narkotykach oraz dopalaczach.  Policjanci przestrzegali wychowanków przed stosowaniem tego rodzaju niebezpiecznych substancji, opowiadając o skutkach zdrowotnych które mogą wyniknąć z ich używania.

Podczas spotkania został poruszony również temat zasad właściwego zachowania w internacie i podczas przebywania poza nim, zostały omówione środki wychowawcze i poprawcze, które mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej.
    
Policjanci podali liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty prowadzą do nieszczęść, za które ktoś musi później odpowiadać przed sądem.

Pod koniec spotkania nasi wychowankowie mogli skorzystać z możliwości zadawania pytań. Spotkanie bardzo podobało się naszym wychowankom internatu.

Justyna Kopyto

Skip to content