Zaznacz stronę

W dniu 26 kwietnia 2017 r.  Hali Widowiskowo- Sportowej  MOSiR w Tarnobrzegu godzinach 10:00 – 13:00 miały miejsce się X Targi Pracy i Edukacji. Głównym celem Targów Pracy i Edukacji jest pośrednictwo w zakresie kontaktów pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz  promocja zatrudnienia , pomoc w aktywizacji zawodowej i stworzeniu płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy absolwentami szkół średnich i wyższych a pracodawcami. Prezentowana oferta edukacyjna ma pomóc młodzieży w podjęciu odpowiedzialnej decyzji odnośnie dalszej drogi edukacyjnej,  perspektyw zdobycia wykształcenia i rozwoju swojej kariery.

  W rozmowie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy  uczniowie mogli  dowiedzieć się na temat form aktywizacji zawodowej prowadzonej przez PUP w Tarnobrzegu, możliwościach szkoleń, uzyskaniu instrumentów finansowych, płatnych staży, uzyskania środków na założenie działalności gospodarczej.

Skip to content