Zaznacz stronę

5- letnie Technikum Odlewnicze

Technik odlewnik to zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia i wyboru pracy. To zawód dla ludzi młodych, kreatywnych, otwartych na wyzwania i rozwiązywanie problemów. Celem kształcenia w Technikum Odlewniczym w Gorzycach jest przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania w zmieniającym się rynku pracy. Technicy odlewnicy to pracownicy bardzo poszukiwani przez pracodawców z całego województwa podkarpackiego- tu bowiem bardzo dynamicznie rozwija się przemysł motoryzacyjny i lotniczy bazujące na detalach wytwarzanych poprzez odlewanie. Gorzyce, Stalowa Wola, Mielec, Rzeszów, Jasionka, Sędziszów Małopolski, Leżajsk, Krosno, Sanok to miejscowości w których koncentrują się wielkie zakłady odlewnicze. Oprócz tego w wielu innych miastach zlokalizowane są mniejsze odlewnie.

Klasyfikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1

MG6 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

Kwalifikacja 2

MG.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik odlewnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z:

 1. eksploatacją i obsługą maszyn odlewniczych
 2. eksploatacją linii automatycznych i robotów stosowanych w branży odlewniczej
 3. opracowaniem dokumentacji technologicznej procesu odlewniczego
 4. przeprowadzaniem kontroli jakości w procesie odlewania
 5. nadzorowaniem i doskonaleniem procesu produkcyjnego w odlewni z wykorzystaniem technik informacyjnych
 6. prowadzeniem procesów odlewniczych energo -i materiałooszczędnych zapewniających ochronę środowiska
 7. kierowaniem grupą ludzi wykonujących zadania odlewnicze
 8. zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania pracy zawodowej

 

Technik odlewnik znajdzie zatrudnienie jako:

 1. Pracownik w samodzielnych odlewniach żeliwa, staliwa lub metali nieżelaznych, Pracownik w odlewniach będących wydziałami zakładów budowy maszyn, hut, zakładów metalurgicznych lub usługowych
 2. Pracownik w biurach technologicznych przemysłu odlewniczego,
 3. Pracownik w biurach konstrukcyjnych przemysłu odlewniczego,
 4. Pracownik w biurach projektowych przemysłu hutniczego,
 5. Pracownik w naukowo – badawczych instytutach
 6. Pracownik naukowy wyższej uczelni.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada specjalistyczną pracownię odlewniczą wyposażoną zgodnie ze standardami opracowanymi przez MEN dla zawodu technik odlewnik. Uczniowie tego kierunku odbywać będą praktyki i staże zawodowe u partnera szkoły jakim jest Federal Mogul SA.

Skip to content