Zaznacz stronę

1.Technik mechanik to specjalista posiadający rozległą wiedzę na temat budowy, konstruowania i wytwarzania części maszyn i urządzeń. Jest to zawód, który łączy wszystkie branże techniczne oraz inne dziedziny przemysłu.  Ostatnie lata to intensywny rozwój technologii za którym dzielnie nadążają technicy mechanicy. Powstało wiele nowych specjalizacji związanych z obsługą i programowaniem maszyn sterowanych numerycznie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Bez  technika mechanika nie byłoby to możliwe.

2. Informacje dodatkowe

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdobycia dodatkowych uprawnień dzięki np. kursom spawania lub zajęciom z robotyki (szkoła posiada programowalne zestawy klocków symulujące pracę rzeczywistych robotów np robota przemysłowego KUKA).

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1:

M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

b) Kwalifikacja 2:

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

4.Sylwetka absolwenta

Współczesny technik mechanik to specjalista, który jest przygotowany do organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz projektowania obiektów mechanicznych, procesów obróbki i montażu. Głównym celem pracy technika mechanika jest budowa lub naprawa i obsługa maszyn oraz urządzeń technicznych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania, sprzedaży, użytkowania. Ponadto technicy mechanicy zajmują się technologią i planowaniem produkcji z użyciem określonych maszyn i urządzeń. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalizacji.

W warunkach stale unowocześnianej produkcji, zarówno pod względem rozwiązań konstrukcyjnych wyrobów, jak i procesów technologiczno-organizacyjnych wytwarzania, należy oczekiwać, że w okresie swojej aktywności zawodowej technik mechanik będzie miał do czynienia z maszynami i technologiami różnych generacji dlatego musi być przygotowany do szybkiego doszkalania się wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn.

 

5.Technik mechanik znajdzie zatrudnienie na stanowisku:

• organizator procesu produkcji,
• operator maszyn skrawających konwencjonalnych i numerycznych CNC,
• kontroler przebiegu produkcji,
• kontroler jakości,
• instalator maszyn i urządzeń,
• konserwator maszyn i urządzeń,
• monter maszyn i urządzeń,
• mechanik narzędziowni.

Absolwenci technikum są dobrze przygotowani do studiów na politechnikach lub innych wyższych uczelniach technicznych na różnych kierunkach stosownych do specjalizacji. Na techników czeka praca w firmach produkcyjnych i usługowych  na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Technicy mechanicy nadzorują prace robotników, wspomagają prace inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, kontrolą jakości, marketingiem (sprzedaży maszyn, urządzeń, podzespołów oraz ich magazynowaniu).

Specjaliści w zakresie obsługi i programowania maszyn cyfrowych są poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Uczniowie, którzy zdecydują się na kształcenie w technikum mechanicznym będą mieli okazję nauczyć się wykonywać rysunki techniczne i technologiczne z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania (np. programy typu CAD), ale również programować obrabiarki sterowane numerycznie.

6.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Nasza szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne meble i bogate zestawy pomocy naukowych. Mamy kilka klasopracowni wyposażonych między innymi w aparaturę kontrolno-pomiarową, pracownie wyposażone w programy umożliwiające programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownie wyposażone w programy np. AutoCAD, SolidEdge, Inventor,, EdgeCam, SolidWorks, MTS i inne. Posiadamy również stanowiska do obróbki na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.
Zajęcia praktyczne są prowadzone w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w zakresie tradycyjnych i nowoczesnych technik wytwarzania oraz technik obróbkowych. Praktyka zawodowa, którą organizuje szkoła odbywa się między innymi na terenie Federal Mogul Gorzyce.

 

Technik mechanik według nowego rozporządzenia.

1.Technik mechanik to specjalista posiadający rozległą wiedzę na temat budowy, konstruowania i wytwarzania części maszyn i urządzeń. Jest to zawód, który łączy wszystkie branże techniczne oraz inne dziedziny przemysłu.  Ostatnie lata to intensywny rozwój technologii za którym dzielnie nadążają technicy mechanicy. Powstało wiele nowych specjalizacji związanych z obsługą i programowaniem maszyn sterowanych numerycznie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Bez  technika mechanika nie byłoby to możliwe.

2. Informacje dodatkowe

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdobycia dodatkowych uprawnień dzięki np. kursom spawania lub zajęciom z robotyki (szkoła posiada programowalne zestawy klocków symulujące pracę rzeczywistych robotów np robota przemysłowego KUKA).

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1:

MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

b) Kwalifikacja 2:

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

4.Sylwetka absolwenta

Współczesny technik mechanik to specjalista, który jest przygotowany do organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz projektowania obiektów mechanicznych, procesów obróbki i montażu. Głównym celem pracy technika mechanika jest budowa lub naprawa i obsługa maszyn oraz urządzeń technicznych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania, sprzedaży, użytkowania. Ponadto technicy mechanicy zajmują się technologią i planowaniem produkcji z użyciem określonych maszyn i urządzeń. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalizacji.

W warunkach stale unowocześnianej produkcji, zarówno pod względem rozwiązań konstrukcyjnych wyrobów, jak i procesów technologiczno-organizacyjnych wytwarzania, należy oczekiwać, że w okresie swojej aktywności zawodowej technik mechanik będzie miał do czynienia z maszynami i technologiami różnych generacji dlatego musi być przygotowany do szybkiego doszkalania się wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn.

 

5.Technik mechanik znajdzie zatrudnienie na stanowisku:

• organizator procesu produkcji,
• operator maszyn skrawających konwencjonalnych i numerycznych CNC,
• kontroler przebiegu produkcji,
• kontroler jakości,
• instalator maszyn i urządzeń,
• konserwator maszyn i urządzeń,
• monter maszyn i urządzeń,
• mechanik narzędziowni.

Absolwenci technikum są dobrze przygotowani do studiów na politechnikach lub innych wyższych uczelniach technicznych na różnych kierunkach stosownych do specjalizacji. Na techników czeka praca w firmach produkcyjnych i usługowych  na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Technicy mechanicy nadzorują prace robotników, wspomagają prace inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, kontrolą jakości, marketingiem (sprzedaży maszyn, urządzeń, podzespołów oraz ich magazynowaniu).

Specjaliści w zakresie obsługi i programowania maszyn cyfrowych są poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Uczniowie, którzy zdecydują się na kształcenie w technikum mechanicznym będą mieli okazję nauczyć się wykonywać rysunki techniczne i technologiczne z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania (np. programy typu CAD), ale również programować obrabiarki sterowane numerycznie.

6.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Nasza szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne meble i bogate zestawy pomocy naukowych. Mamy kilka klasopracowni wyposażonych między innymi w aparaturę kontrolno-pomiarową, pracownie wyposażone w programy umożliwiające programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownie wyposażone w programy np. AutoCAD, SolidEdge, Inventor,, EdgeCam, SolidWorks, MTS i inne. Posiadamy również stanowiska do obróbki na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.
Zajęcia praktyczne są prowadzone w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w zakresie tradycyjnych i nowoczesnych technik wytwarzania oraz technik obróbkowych. Praktyka zawodowa, którą organizuje szkoła odbywa się między innymi na terenie Federal Mogul Gorzyce.

 

Skip to content