Zaznacz stronę

Oddział wielozawodowy

Cykl kształcenia w klasie wielozawodowej (na podbudowie gimnazjum) trwa 2 lub 3 lata (w zależności od zawodu). Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na miesięcznych kursach zawodowych organizowanych w każdym roku szkolnym przez ośrodki dokształcania zawodowego. 

Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie zawodowe podczas praktyk u wybranego przez siebie pracodawcy. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy.

Okres nauki wlicza im się do stażu pracy, a za praktykę mogą otrzymywać wynagrodzenie. Po zakończeniu nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy.

Aktualnie nasi uczniowie kształcą się w następujących zawodach:

Fryzjer

Kod zawodu 514101

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur.

KWALIFIKACJE

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Sprzedawca

Kod zawodu 522301

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowanie i przygotowanie towarów do sprzedaży;
 • eksponowanie towarów;
 • marketingu;
 • wykonywanie czynności rachunkowo-kasowych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem towarów;
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJE

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji  A.18. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.
 

Kucharz

Kod zawodu 512001

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywania żywności;
 • sporządzania potraw i napojów;
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

KWALIFIKACJE

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Piekarz

Kod zawodu 751204

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
 • sporządzania półproduktów piekarskich;
 • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
 • przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

KWALIFIKACJE

 • T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Cukiernik

Kod zawodu 751201

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
 • sporządzania półproduktów cukierniczych;
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
 • dekorowania wyrobów cukierniczych.

KWALIFIKACJE

 • T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Mechanik pojazdów samochodowych

Kod zawodu 723103

PROFIL  ABSOLWENTA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych.

KWALIFIKACJE

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji 

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i  M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Ale Ty możesz wybrać inny interesujący Cię zawód.

 

Skip to content