Zaznacz stronę

Od trzech w ramach liceum funkcjonuje klasa o profilu mundurowym. Uczniowie klasy o profilu mundurowym uczą się przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym. Rozszerzony program nauczania jest realizowany z języka angielskiego oraz z przedmiotów wybranych przez większość uczniów. Dodatkowo uczniowie mają zajęcia z przedmiotów prawniczych, psychologii, spotkania z przedstawicielami Wojska, Policji i Straży Pożarnej. Odbywają zajęcia sprawnościowe (wyjazdy na basen, strzelnicę, obozy treningowe). Oprócz wiedzy ogólnej dającej podstawy do studiów wyższych, absolwenci uzyskują dodatkową wiedzę i umiejętności dające większe szanse w zakwalifikowaniu się do szkół wyższych przygotowujących do Straży Pożarnej, Policji, Służby Wojskowej czy pracowników ochrony.

Skip to content