Zaznacz stronę

,,Niepodobna oddać tego upojenia , tego szału radości ,jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony .Nie ma ,,ich’’ .Wolność !Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze, bo jesteśmy wolni od pijawek ,złodziei , rabusiów , od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili (…) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały , piąte doczekało(…)’’ Jędrzej Moraczewski

11listopada uczestniczyliśmy w przepięknym koncercie ,,Ja to mam szczęście…’’ przygotowanym przez GOK w Gorzycach w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach pod batutą Krzysztofa Kapały oraz zespołu Primo z Domu Kultury w Sokolnikach. Był czas na chwilę zadumy przemyślenia i niezapomniane emocje. Uczniowie z naszej szkoły , a szczególnie chłopcy z Ukrainy mogli poznać bogatą historię Polski i ciekawe postaci z nią związane. Mogli także zobaczyć prawdziwego ułana w pełnym umundurowaniu pana , Turbiarza z Trześni reprezentującego 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich . Społeczności gminy Gorzyc zostali przedstawieni nasi uczniowie z Ukrainy. Pan Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek oraz pan Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy powitali chłopców oraz wręczyli im podręczniki do nauki języka polskiego i słowniki .Wójt przybliżył zebranym sytuację polityczną ,jaka ma miejsce na Ukrainie, natomiast starosta podziękował dyrektorowi panu Krzysztofowi Komórkiewiczowi za umożliwienie edukacji w dla tych uczniów. Artur Dubinin w imieniu swoim i kolegów podziękował za możliwość kształcenia w Polsce , dobre traktowanie, opiekę a także bardzo pozytywnie wypowiedział się o nas –mieszkańcach Gorzyc, nauczycielach , kolegach .Podsumowaniem tego spotkania był wspólny śpiew pieśni patriotycznych.

Skip to content