Zaznacz stronę

,,Patrz oczyma , fotografuj sercem.’’
   
     David du Chemin

,, Nieważne jest miejsce, nieważny jest czas. Ważna jest magia zdjęcia’’.

 Uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach  zainspirowani wystawą FOTOTECHNIK 2015 ,,Oczy otwieram’’ zorganizowali  swój mały wernisaż ,któremu nadali tytuł  ,,Uchwyć  ulotne chwile’’. Zebrali swoje najlepsze fotografie ,które  zaprezentowali  szerokiej publiczności  .Wśród 42 prac znalazły się przepiękne krajobrazy , zwierzęta , owady ,codzienne życie. Postanowiliśmy spośród tych fotografii wyłonić trzy najlepsze zdjęcia .W tym niecodziennym spotkaniu  towarzyszyli nam eksperci  z tej dziedziny :lokalny fotograf, współorganizator kursów fotograficznych -pan Piotr Kiełbasa  oraz pan Piotr Grudzień  – z zamiłowania fotograf ,były absolwent naszej szkoły .Uczniowie mieli okazję posłuchać prelekcji na temat nowoczesnych technik fotografowania. Każdy z uczestników wystawy omawiał swoją fotografię i prezentował krótką historię zdjęcia. Wybór najlepszego zdjęcia był bardzo trudny , gdyż poziom przygotowanych prac fotograficznych był  wysoki  . Dało się zauważyć ,że chociaż są to młodzi ludzie , to widać u nich artyzm twórczy i ogromny potencjał na przyszłość .Po burzliwych obradach szanowne jury pod przewodnictwem pana Starosty Pawła Bartoszka i dyrektora szkoły pana Krzysztofa Komórkiewicza podjęło następujący werdykt: I miejsce –Sylwia Krzaczkowska za zdjęcie ,,Słońce w  domu’’ ; II miejsce-Aleksandra Szczerba za zdjęcie ,,Spacer’’ ; III miejsce-Sebastian Baran za zdjęcie ,,Droga we mgle’’. Przyznano także wyróżnienie dla Martyny Karbowniczek za zdjęcie ,,Zachód słońca’’. Uczniowie oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali albumy ,,Gmina Gorzyce’’ ufundowane przez pana Wójta Leszka Surdego. Nagrodą specjalną dla osoby , która zajęła I miejsce jest darmowy wyjazd na wycieczkę szkolną ,która odbędzie się w przyszłym roku . Pan Starosta podkreślił , że warto rozwijać różnorodne  zainteresowania i pasje młodzieży , zachęcać do pracy twórczej. Koordynator warsztatów fotograficznych i wystawy podsumowującej Magdalena Motas-Korzonek zaznaczyła ,że Zespół Szkół  im. por. Józefa Sarny w Gorzycach daje możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów.

Skip to content