Zaznacz stronę

Zespół Szkół w Gorzycach nie pozostaje w tyle- idzie krok w krok za inicjatywami pojawiającymi się na świecie. W ubiegłych latach realizowaliśmy Projekty Comenius, w kwietniu 2016 nasi uczniowie wyjechali do Brukseli w ramach konkursu organizowanego w naszej szkole pod Patronatem Pani Poseł Elżbiety Łukacijewskiej. Od marca 2016 roku bierzemy udział w Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży, który powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej pod honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy. Dzięki realizacji tego projektu młodzi Polacy i Litwini odkrywają wspólne korzenie i przełamują stereotypy narodowe. Projekt przyczyni się do budowania przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami. Głównymi celami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży realizowanego w naszej szkole są:

  • kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych
  • inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się
  • odkrywanie wspólnych korzeni
  • niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach
  • stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego wspierania wymian młodzieży.

„Jestem ważny ponieważ jestem sobą” – to tytuł naszego projektu. Głównym celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w dziedzinie mobbingu oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w rozwiązywaniu tego krytycznego problemu przy udziale społeczeństwa. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w dniach od 15-21 czerwca 2016 roku udadzą się w daleką podróż do The Charity and Support Fund “G Children’s World” Telšiai, Lithuania/ Litwa. To tu wszyscy wspólnie będziemy przez 7 dni pracować nad projektem. Będziemy omawiać kwestię mobbingu, poczucie własnej wartości, będziemy poszukiwać rozwiązań oraz zwiększać pewność siebie wszystkich uczestników projektu. Stworzymy filmy edukacyjne o tym jak zapobiegać mobbingowi skierowane do uczniów, nauczycieli, pracowników medialnych i dla tych dorosłych dla których uwaga, miłość i szacunek do dzieci, nastolatków i ludzi młodych jest bardzo ważna. Poprzez różne działania chcemy pokazać naszą troskę o nich oraz nasze zaangażowanie w ich problem.

To również projekt w którym droga wiedzie przez historię i kulturę, łamie wszelkie konwenanse. Będziemy poglębiać wiedzę na temat kultury partnerów. Uczestnicy wymiany przygotują szereg działań związanych z dziedzictwem materialnym i niematerialnym obu krajów. Warsztaty, które odbędą się na Litwie poprzedzone będą przygotowaniem przez uczestników prezentacji na temat kultury i historii Polski i Litwy. Zaprojektowane działania będą odzwierciedlały kompetencje i zainteresowania uczestników. Wspólnie odśpiewamy piosenki w języku polskim, litewskim i angielskim, przeprowadzimy warsztaty rękodzielnicze i zorganizujemy konkurs wiedzy o Polsce i Litwie. Czas pomiędzy działaniami projektowymi wypełnimy spotkaniami przy ognisku i gitarze, wspólnymi kolacjami i wędrówkami. Wszystko to będzie miało na celu pobudzenie zainteresowania kulturą i dziejami obu krajów, a także otwartość na drugiego człowieka oraz pobudzenie kreatywności i przełamywanie własnych barier.]

Skip to content