Zaznacz stronę

Konkurs – ,,Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawających”, stał się już tradycją Zespołu Szkół w Gorzycach. Wszystkich zainteresowanych uczniów z klas II i III ZSZ zapraszamy do udziału
w IV edycji konkursu.

 

Zasady konkursu:

1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klasy II ZSZ i III ZSZ,
których frekwencja procentowa liczona od 01.10.15 do 29.04.16
nie będzie niższa niż 75%.

2. Zadania konkursowe obejmować będą działy:
– tokarki konwencjonalne
– tokarki CNC
– frezarki konwencjonalne
– frezarki CNC

3. Realizacja zadań w poszczególnych działach, odbywać się będzie
w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2016r. w ramach zajęć praktycznych.

4. Zadania konkursowe stopniowane będą w dwóch kategoriach
zaawansowania:
– na poziomie klasy II ZSZ
– na poziomie klasy III ZSZ
W powyższych kategoriach wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu.

5. O zwycięstwie w konkursie decydować będzie suma punktów,
uzyskanych w wyniku udziału w testach, oraz ćwiczeniach praktycznych
z zakresu wyżej wymienionych działów.
Uwaga:
W zależności od uzyskania danego progu frekwencji procentowej,
przyznawane będą dodatkowe punkty na zasadzie:

80% – 85% 3 p.
85% – 90% 6 p.
90% – 95% 9 p.
95% – 100% 12 p.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Przewidziane atrakcyjne nagrody!!!
Sponsorzy konkursu:
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu, Wicedyrektor ds.CKP,
Firma „Mirjan”

Skip to content