Zaznacz stronę

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. Podczas poprzednich edycji wspólnie czytaliśmy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.

W tym roku czytanym dziełem jest „Lalka” Bolesława Prusa, nowoczesna, wielowątkowa powieść pokazująca zróżnicowane postawy kilku pokoleń Polaków na tle burzliwych przemian epoki. To romantyczna „historia źle ulokowanych uczuć, straconych złudzeń i zaprzepaszczonych możliwości”, ale także zapis wyzwań codzienności w dobie wczesnego kapitalizmu. „Lalka” to również spotkanie z niezwykłym literackim kunsztem Prusa, który ze zmysłem obserwacyjnym i humorem dokumentował obyczajowe obrazki współczesnych mu czasów. W akcji „Narodowego Czytania” wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Gorzycach, członkowie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego wraz z dyrekcją , nauczycielami i pracownikami administracji. Otrzymaliśmy okolicznościową pieczęć do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach ,,Lalki’’B.Prusa. Na tegoroczną akcję Narodowego Czytania została przygotowana przez Bronisława Maja- literaturoznawcę ,poetę , wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego adaptacja ,,Lalki’’.Są to poszczególne rozdziały ,z których każdy może stanowić oddzielną opowieść.

Skip to content