Zaznacz stronę

7 maja 2015 r. Zespół Szkół w Gorzycach otworzył się przed gimnazjalistami. Z zaproszenia skorzystali gimnazjaliści z Gorzyc, Wrzaw, Sokolnik, Zaleszan, Zbydniowa, Turbi, Grębowa oraz Tarnobrzega i Sandomierza. Łącznie gorzycką szkołę odwiedziło ponad 300 gimnazjalistów. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie największego zakładu w gminie Gorzyce – Federal Mogul.

Gimnazjaliści na własne oczy przekonali się, że urządzenia zakupione dzięki projektom unijnym na kwotę przekraczającą 7 milionów złotych do nauki przedmiotów mechanicznych, informatycznych, ekonomicznych, odlewniczych 
i ogólnych są najwyższej jakości. Dostali również zaproszenia do wzięcia udziału w turnieju o puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach w piłce nożnej chłopców i piłce siatkowej dziewcząt, który odbędzie się w gorzyckiej szkole w dniu 22 maja 2015 r. Honorowy patronat nad turniejem objął Podkarpacki Kurator Oświaty umieszczając go na liście zawodów sportowych za które gimnazjaliści mogą dostać dodatkowe punkty na świadectwie. Za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju chłopców lub dziewcząt, każdy uczestnik drużyny dostanie dodatkowe 3 punkty, za zajęcie drugiego miejsca 2, a trzeciego1.

Zespół Szkół w Gorzycach to nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona 
i zarządzana szkoła, która w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego została sklasyfikowana na pierwszym miejscu w Polsce pod względem zdawalności egzaminów zawodowych w zawodzie technik mechanik – mówi Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek.

Działania podejmowane przez Zespół Szkół w Gorzycach zostały również zauważone przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, który w dniu 
9 kwietnia 2015 r. podczas uroczystej gali na zamku w Baranowie Sandomierskim wręczył Dyrekcji Szkoły dyplom za szczególne osiągnięcia 
w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego, efektywną współpracę 
z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy.

Osiągnięcia gorzyckiej szkoły zauważają również lokalni pracodawcy, a Prezes Zarządu Federal Mogul w wywiadach prasowych mówi, iż każdy absolwent Zespołu Szkół w Gorzycach jest potrzebny z zakładzie.

Jeżeli dodamy do tego międzynarodową wymianę młodzieży w ramach programu Comenius, bardzo dobrą bazę sportową, wyniki egzaminów maturalnych – dużo wyższe niż średnie krajowe, to okaże się, że warto skorzystać z oferty gorzyckiej szkoły.

Zespół Szkół w Gorzycach, dla absolwentów szkół gimnazjalnych proponuje następujące kierunki kształcenia:

  1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Profile

– matematyka – angielski

– polski – angielski

– angielski – niemiecki

– matematyka – informatyka

– mundurowo – sportowy

2.TECHNIKUM

     – technik mechanik

– technik informatyk

– technik ekonomista

– technik handlowiec

– technik usług fryzjerskich

– technik usług kosmetycznych

– technik teleinformatyk

– technik odlewnik

3.ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

– operator obrabiarek skrawających

– sprzedawca

– ślusarz

– mechanik – monter maszyn i urządzeń

– operator maszyn i urządzeń odlewniczych

– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

– klasa wielozawodowa – dowolny zawód wybrany przez kandydata

Skip to content