Zaznacz stronę

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez niego zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń, a osobom korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.
Zawód technika elektryka jest tym zawodem, który zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Trudno, bowiem sobie wyobrazić, że nagle zostanie odkryta inna forma energii, która zastąpi energię elektryczną. Można powiedzieć, że daje on pewne miejsce pracy, zobowiązuje jednak do systematycznego samokształcenia – trzeba śledzić postęp technologiczny, aby na bieżąco móc wykonywać tę interesującą pracę.

Wszystkie kierunki, w których kształci szkoła znadują się na liści zawodów preferowanych tzn. liście zawodów, które gospodarce polskiej pozwolą rozwijać się w sposób dynamiczny.

Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
  • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
  • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami pozwala na przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Zawód technik elektryk podzielony został na dwie kwalifikacje:
 

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Pozwala ona na znalezienie pracy w zakładach produkcyjnych o różnej specjalności, w punktach serwisu i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz działach technicznych dużych firm, czyli wszędzie tam gdzie wykorzystywane są maszyny i urządzenia elektryczne. Kwalifikacja ta pozwala również na znalezienie pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w obiektach o różnym przeznaczeniu, można też się samorealizować i założyć własną firmę elektroinstalacyjną.
 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Praca możliwa jest wszędzie tam gdzie potrzebny jest nadzór nad pracą maszyn i urządzeń, gdzie przy przeglądach instalacji elektrycznych wykonuje się pomiary oraz ocenia stan techniczny.
Zawód technik elektryk to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji.
Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik elektryk wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.Jest to zawód deficytowy w większości regionów. Ludzie z kwalifikacjami technika elektryka pracują właściwie wszędzie, bo wszędzie używamy prądu i maszyn elektrycznych. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień można specjalizować się w wielu branżach. Najczęściej: wykonawstwo inteligentnych instalacji elektrycznych w budynkach (KNX), instalacji alarmowych, serwis i naprawa różnych urządzeń elektrycznych (AGD, przewijanie silników, naprawa alternatorów, urządzeń dźwigowych, domofonów, elektrozamków), zakłady energetyczne, zakłady produkcyjne, działy techniczne firm, działy utrzymania ruchu we wszystkich dużych zakładach, dozór techniczny, biura projektowe, handel artykułami elektrycznymi itp.
Po tym właśnie kierunku jako technik masz szerokie horyzonty i możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy; możesz podjąć studia na kierunkach związanych z elektrycznością jak również prowadzić własną firmę elektryczną.

 

Skip to content