Zaznacz stronę

W Zespole Szkół w Gorzycach podanie o przyjęcie do szkoły możesz złożyć na dwa sposoby:

  1. Drogą elektroniczną – poprzez wypełnienie formularza REKRUTACJA.
  2. W formie tradycyjnej – dostarczając do sekretariatu wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły.

Terminy rekrutacji 2023:

  1. Od 15.05.2023 do 16.06.2023 składanie podań do szkoły
  2. Od 23.06.2023 do 10.07.2023 – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. 17.07.2023 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  4. Od 17.07.2023 do 21.07.2023 – ostateczne terminy składania oryginałów dokumentów do szkoły
  5. 24.07.2023 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Ważne informacje dotyczące szkoły:

Stypendia dla najlepszych uczniów:

Najlepsze technikum w województwie podkarpackim:

Nauczanie zdalne w Zespole Szkół w Gorzycach:

Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny:

Międzynarodowa wymiana Młodzieży:

Skip to content