Zaznacz stronę

 Jeżeli interesują Cię różne techniki komputerowe, posiadasz zmysł plastyczny i chciałbyś odkrywać tajniki profesjonalnych graficznych programów komputerowych, dołącz do nas.Proponujemy Ci kierunek, który umożliwia naukę wszystkich zagadnień związanych z szeroko pojętym projektowaniem komputerowym oraz zdobycie tytuł technika. Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia: tworzenie kompozycji projektów, projektowanie oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie i realizację witryn www, tworzenie prezentacji multimedialnych, skład i przygotowanie do druku, technologię procesów cyfrowych, procesy reprodukcyjne, działalność poligraficzno-medialną, itp.

Jeśli chcesz poznawać nowoczesne aplikacje do tworzenia multimediów, prezentacji, publikacji drukowanych i elektronicznych, projektować aplikacje WWW, ta oferta jest skierowana do Ciebie.

Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D. Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

Kwalifikacje

K1 – Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (AU.54) 

K2 – Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (AU.55) 
 

Możliwość zatrudnienia
Technik cyfrowych procesów graficznych będzie przygotowany do planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych, projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania, użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych, prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych.

Absolwenci technikum są przygotowani do pracy przy szeroko pojętym procesie wytwarzania produktów poligraficznych począwszy od projektowania aż po kontrolę jakości procesów i produktów. Technik cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych, od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Absolwent, posiadając tytuł technika cyfrowych procesów graficznych, może znaleźć zatrudnienie w:

 • szeroko pojętych multimediach, np. w studiach reklamowych (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
 • rozrywce,
 • studiach grafiki,
 • studiach fotografii cyfrowej,
 • edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),
 • inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
 • przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
 • badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),
 • w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,
 • drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.

 

Nabyte podczas cyklu kształcenia wiadomości i umiejętności

Absolwent naszej szkoły kończący klasę Technik cyfrowych procesów graficznych, będzie potrafił:

 • posługiwać się terminologią zawodową;
 • posługiwać się terminologią zawodową;
 • organizować i nadzorować proces technologiczny;
 • organizować i nadzorować proces technologiczny;
 • realizować cyfrowe procesy graficzne;
 • obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia, oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w procesie wytwarzania produktów poligraficznych;
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów;
 • przeprowadzać standaryzację procesów zgodnie z ustalonymi wymaganiami;
 • zabezpieczać prawidłowe działanie systemów i urządzeń;
 • stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;
 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 • przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
 • współpracować z zespołem pracowników;
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • prowadzić działalność gospodarczą. Kształtowanie podstaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy odbywa się zarówno w trakcie kształcenia zawodowego jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”.
Skip to content