Zaznacz stronę

W Zespole Szkół w Gorzycach podanie o przyjęcie do szkoły możesz złożyć na dwa sposoby:

  1. Drogą elektroniczną – poprzez wypełnienie formularza REKRUTACJA.
  2. W formie tradycyjnej – dostarczając do sekretariatu wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły.

Terminy rekrutacji 2022:

  1. Od 16.05.2022 do 24.06.2022 – składanie podań do szkoły
  2. Od 24.06.2022 do 14.07.2022 – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. 22.07.2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  4. Od 22.07.2022 do 28.07.2022 – ostateczne terminy składania oryginałów dokumentów do szkoły
  5. 29.07,2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Ważne informacje dotyczące szkoły:

Stypendia dla najlepszych uczniów:

Najlepsze technikum w województwie podkarpackim:

Nauczanie zdalne w Zespole Szkół w Gorzycach:

Konkurs na najładniejszy stroik świąteczny:

Międzynarodowa wymiana Młodzieży:

Skip to content