SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI 

Data:­­ 24 stycznia  2019r

 

Sprawa: SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS
Z RODZICAMI 

 

 

Dzień: 24.01.2019 (czwartek)

godz. 16.00 – spotkania wychowawców z rodzicami

 

Lp.

Nazwisko i imię wychowawcy klasy

 

Klasa

Sala

Miejsce – piętro

Apel pamięci

Na znak smutku i bólu jaki wszyscy nosimy w sercu po stracie Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce, Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza w dniu 16 stycznia br. na terenie gminy Gorzyce zostaje wprowadzona żałoba. Dziś w Zespole Szkół odbył się uroczysty apel poświęcony jego pamięci.

II część warsztatów z konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce”

W dniu 9 stycznia 2019r odbyło się spotkanie klasy III TE, II TE i III T Logistyka z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Panem Tomaszem Miśko, który prowadził szkolenie na temat uzyskania środków pieniężnych z Funduszy Europejskich dla osób młodych oraz z panem Grzegorzem Kidą z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Pan Grzegorz Kida prowadził szkolenie na temat „Zakładam własną firmę” dotyczące pozyskania środków z Urzędów Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Uczniowie z Gorzyc w Macedonii

W dniach od 9 do 15 grudnia 2018r. siedmioosobowa grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Gorzycach przebywała w Macedonii w ramach programu o nazwie „Pod tym samym niebem”. Celem programu jest integracja ludzi w różnym wieku poprzez muzykę, taniec, zajęcia plastyczne oraz poznawanie kultur krajów partnerskich.

- Podróż trwała kilkanaście godzin, ale dzięki temu mogliśmy poprzez okno autokaru zobaczyć Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię – mów Adrian, uczeń klasy czwartej technikum informatycznego.

Akcja informacyjno –edukacyjna ”Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa.”

W dniu 7 grudnia 2018r odbyło się spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Tarnobrzega Starszym
Aspirantem Krzysztofem Rękasem, Mateuszem Wdowiak oraz Młodszym
Aspirantem Pawłem Kopyto. Spotkanie dotyczyło informacji o zagrożeniu
związanym z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub w domach
oraz zatruciu tlenkiem węgla. Należy pamiętać, że tlenek węgla jest
bezbarwnym i bezwonnym, silnie trującym gazem. Jest wchłaniany przez układ

KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

12 grudnia 2018r w Zespole Szkół w Gorzycach odbył się etap szkolny konkursu z BHP
„Poznaj swoje prawa w pracy”. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe.
Z pośród grupy 10 uczniów najwięcej punktów zdobyła Agnieszka Olszewska i Wiktoria
Teter z kl. Kl. III TLE, które tym samym przeszły do etapu regionalnego w Rzeszowie. Celem
konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej
ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy