Gorzyccy uczniowie wrócili z Rumunii

Już po raz kolejny, w ramach projektu ERASMUS+ uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach odwiedzili europejski kraj. Tym razem celem była rumuńska Drobeta Turnu Severin. Było to pierwsze spotkanie grupy ROBO „Remain On Board” zajmującej się programowaniem robotów. W skład grupy wchodzą, oprócz Polski i Rumunii, Włochy i Bułgaria. Organizatorem spotkania odbytego w dniach 21-25 maja 2018r. byli nauczyciele i uczniowie z Rumunii. Na wstępie uczniowie zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

Dzień Dziecka na obiektach sportowych Zspołu Szkół im.por.Józefa Sarny w Gorzycach

Kolejnym etapem obchodów Dnia Dziecka było spotkanie na szkolnych obiektach sportowych uczniów klas O ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gorzycach.Młodzież z naszej szkoły przygotowała wiele konkurencji i zabaw na świeżym powietrzu. Nie było przegranych , gdyż chcieliśmy, aby w tym dniu panowała radość i dobra zabawa. Po zakończonych rozgrywkach sportowych był czas na malowanie twarzy i posiłek przygotowany przez rodziców. Serdeczne podziękowania dla naszych uczniów za przygotowanie tego wydarzenia.

,,Wszystkie dzieci nasze są!’’

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same
prawa, min. prawo do życia i rozwoju; prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o
własnym pochodzeniu); prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej; prawo do
swobody myśli, sumienia i wyznania; prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w
sprawach jego dotyczących w postępowaniu administracyjnym i sądowym; prawo do wychowywania
w rodzinie i kontaktów z rodzicami; prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej.

Gimnazjaliści grali o dodatkowe punkty na świadectwie

Już po raz ósmy na boiskach „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Gorzycach odbył się turniej w piłkę nożną chłopców i piłkę siatkową dziewcząt o puchar Dyrektora Szkoły.

Tegoroczny turniej był szczególny, gdyż patronat nad nim objął Podkarpacki Kurator Oświaty, umieszczając go na liście zawodów sportowych za które można dostać dodatkowe punkty na świadectwie gimnazjalnym.

PROGRAM RYNKU PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ W GORZYCACH

W dniu 22 maja br. pośrednik pracy pani Kinga Szczech z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorzycach przeprowadziła w ramach aktywizacji zawodowej młodzieży program pod nazwą „Zawody przyszłości. Czyli jakie kompetencje i umiejętności będą kluczowe na lokalnym rynku pracy”. Uczniowie w trakcie spotkania mogli dowiedzieć się jakie zawody są zawodami przyszłościowymi oraz jakich kompetencji i umiejętności wymaga się od przyszłych pracowników.

Ukraińskie Święto Wyszywanka

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na święto Wyszywanki - tradycyjnego ukraińskiego stroju organizowane przez kozacką część grupy historycznej Nieczuja. Święto odbyło się o godzinie 9:00 w Gorzyckim Domu Kultury.

Dziękujemy organizatorowi panu Wojciechowi Kasakowi za wspaniałe przeżycia