Targi Edukacji i Pracy

Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Gorzycach  i Nowej Debie wraz

z Zespołem Szkół  im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach zapraszają wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w Targach Edukacji i Pracy pod hasłem: „Młodzież kluczem do sukcesu”. Tegoroczne Targi odbędą się 20.10.2017 roku w godz. 10:00-13:00 w Zespole Szkół  im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach przy ul. Żwirki i Wigury 2.

Europoseł w Gorzycach

Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Elżbieta Łukacijewska odwiedziła w dniu 13.10.2017r. Gorzyce. Pani Europoseł spotkała się z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, z którą współpracuje już od kilku lat. Efektem tej współpracy była tygodniowa, całkowicie bezpłatna wizyta uczniów gorzyckiej szkoły w Brukseli w 2016r.

Dzień Nauczyciela

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania.

B.Conklin

Ogólnopolski Konkurs MEN ,,Wolontariusz Roku’’.

 Niezmiernie miło jest nam poinformować Was,że nasza szkoła oraz przedsięwzięcia na rzecz wolontariatu zostały zauważone.W ubiegłym roku szkolnym wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie MEN ,,Wolontariusz Roku’’.

,,Komisja konkursowa była po wrażeniem każdej z nadesłanych prac. Dokonkursu wpłynęło około 400filmów.Skala podejmowanych przez wolontariuszy działań zasługuje na najwyższe uznanie. Wszyscy uczestnicy konkursu zasługują na wyróżnienie i docenienie na forum społeczności szkolnej’’.

Z wyrazami szacunku 

Anna Ostrowska

#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz.

W piątek 13 października 2017r młodzież Zespołu Szkół w Gorzycach uczestniczyła
w szkoleniu prowadzonym przez Pana Jacka Piwowarskiego
trenera i jednocześnie eksperta ds. włączenia zawodowego. Młodzież przeszła przez kilka modułów szkolenia, na które składała się praca nad swoimi kompetencjami i zainteresowaniami zawodowymi oraz tym jakie cechy postrzegają u nich inni. W grupach pracowali nad utrzymaniem kawiarenki

Wycieczka do Zakopanego

Tradycyjnie jak co roku  w dniach 9-10 października  2017 r. odbyła się wycieczka do Zakopanego dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach. Brali w niej udział uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen (co najmniej 4,4) oraz wykazali się największą aktywnością w Samorządzie Szkolnym.  Wycieczka była nagrodą za pracę w roku szkolnym 2016/2017 i była w całości finansowana przez szkołę. W wycieczce wzięło udział 22 uczniów i dwóch nauczycieli.

Opiekunami  byli Pan Janusz Gierach  i Pan Tomasz Mękal.