Technikum Rachunkowości Nowość!

4- letnie Technikum Rachunkowości po Gimnazjum  NOWOŚĆ

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • AU.36. Prowadzenie rachunkowości
  • AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

5- letnie Technikum Rachunkowości po Szkole Podstawowej NOWOŚĆ

 
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Technikum Rachunkowości Nowość!

4- letnie Technikum Rachunkowości po Gimnazjum  NOWOŚĆ

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • AU.36. Prowadzenie rachunkowości
  • AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

5- letnie Technikum Rachunkowości po Szkole Podstawowej NOWOŚĆ

 
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Dni Otwarte Zespołu Szkół w Gorzycach

W dniach 16, 17 maja 2019r. Zespół Szkół w Gorzycach otworzył się dla gimnazjalistów. Gorzycką placówkę odwiedziło ponad 600 uczniów. Gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych zobaczyli pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, laboratorium do nauki języków obcych, bazę sportową, sale lekcyjne i nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego, na wyposażenie którego placówka pozyskała kwotę przekraczającą siedem milionów złotych. Mogli również zobaczyć warunki mieszkaniowe w funkcjonującym od trzech lat przy szkole internacie.

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„MISTRZ W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH”,

pod względem frekwencji na zajęciach szkolnych.

 

Za okres: 03.09.18 – 12.04.19.

Klasa III ZSZ                                                    

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-II TECHNIKUM

Mamy przyjemność zaprosić uczniów klas I i II Technikum do udziału w konkursie języka angielskiego. Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu oraz Zespołu Szkół im por. Józefa Sarny w Gorzycach organizują wspólnie konkurs języka angielskiego dla uczniów Techników.
Konkurs obejmuje zakres materiału językowego na poziomie A2+/B1 i ma formę testu. Elementami składowymi testu są wiedza ogólna o Wielkiej Brytanii, część leksykalna, gramatyka oraz rozumienie tekstu czytanego.

Współpraca Zespołu Szkół im por J. Sarny w Gorzycach z Centrum Informacji Księgowej w Warszawie

5 kwietnia 2019r  szkoła została partnerem Centrum Informacji Księgowej w Warszawie. W związku z tym Zespół Szkół im por J. Sarny w Gorzycach otrzymał status partnera merytorycznego projektu a uczniowie i absolwenci Technikum Ekonomicznego naszej szkoły mają możliwość bezpłatnego podejścia do Egzaminu C.I.K., do którego przystąpienie standardowo podlega opłacie. Uzyskując ten status, szkoła jest promowana i rekomendowana przez środowisko księgowe, które reprezentuje C.I.K., jako organizacja kształcąca księgowych.